Spring navigation over
Indhold start

Velfærdsbranchen

Når ældre skal have pleje og omsorgsydelser og når socialt udsatte grupper skal have socialpædagogisk støtte, sker det som en naturlig del af det danske velfærdssamfund. I dag er det ofte private virksomheder, der leverer de enkelte opgaver. Det sker i et tæt samspil med kommunerne, der både er myndighed og selv er leverandør.

Erhvervslivet er dermed en naturlig del af den offentlige sektors forsyningsforpligtelse efter særligt servicelovens regler. På ældreområdet bidrager det frie valg inden for blandt andet hjemmepleje og plejecentre, og på det specialiserede socialområde driver private og selvejende aktører eksempelvis bosteder for udsatte børn og unge, tilbud til udsatte voksne og mennesker med handicap.

Samspillet på tværs af kommuner, mellem leverandør og myndighed rummer ofte både byrder og regler, der med fordel kan forenkles til gavn for kerneydelsen. Der er derfor en betydelig samfundsgevinst ved, at fokusere på at mindske erhvervsøkonomiske byrder og skabe mere gennemsigtighed for disse virksomheder, hvilket ofte også vil skabe et mere smidigt sammenspil med den offentlige sektor. Ikke mindst i en tid hvor kommunerne oplever stigende udgifter på ældre- og socialområdet.

Regeringen har iværksat flere tiltag på området, eksempelvis ”Fair og lige konkurrence” og et forenklingsarbejde på ældre/plejeområdet. Virksomhedsforum ser frem til resultaterne af det igangsatte arbejde. Formålet med forslagene samlet under dette velfærdstema er derfor at pege på konkrete problemstillinger og forslag, som virksomheder har behov for at få løftet og som kan bidrage til at sikre bedre og mere effektive velfærdsydelser. Virksomhedsforum har i arbejdet med området bl.a. gennemført flere virksomhedsinterviews med branchen.


< Tilbage