Spring navigation over
Indhold start

Loft over årlige indberetninger til Danmarks Statistik

Indberetninger til Danmarks Statistik opleves som en stor byrde for erhvervslivet. Virksomhedsforum har foreslået regeringen at indføre loft over antallet af statistikker, som mindre virksomheder maksimalt skal bidrage til i løbet af ét år.

Det tager både væsentlige mængder tid at indberette til Danmarks Statistik, og ofte kan det være svært at se meningen med indberetningen. Særligt for små og mellemstore virksomheder, opleves det som en stor byrde at indberette til Danmarks Statistik. Hertil kommer, at virksomheder, der kan placeres under flere forskellige branchekoder, rammes ekstra hårdt. På baggrund af Virksomhedsforums forslag i 2013 har regeringen nu fastsat lofter for virksomheder med hhv. 0-9, 10-19 og 20-49 beskæftigede, der højst skal indberette til henholdsvis 3, 6 og 9 forskellige statistikker om året.

Foto: Dorte Gram Nybro

Det er godt nyt for mindre virksomheder, at de nu får klar besked om, hvor mange statistikker, de årligt er forpligtet til at bidrage til ved Danmarks Statistik. Det vil blandt andet kunne tage toppen af den indberetningsbyrde, som årligt rammer virksomhe­der, der leverer ydelser, der går på tværs af flere forskellige brancher.

Dorte Gram Nybroe, DI, Chef for SMV & Iværksætteri og medlem af Virksomhedsfo­rum

Forslag nr. 258 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/615939/19

Se udvalgte cases >