Spring navigation over
Indhold start

Revurdering af dyre obligatoriske energieftersyn

Det obligatoriske energieftersyn medfører store omkostninger for virksomhederne. Der gennemføres nu en uvildig undersøgelse og evaluering af de energisynspligtige virksomheders erfaringer med energisynet.

Store virksomheder har pligt til at foretage et energisyn hvert fjerde år. Det obligatoriske energisyn har til formål at skabe et overblik over virksomhedens energiforbrug og give grundlag for energi­forbedringer. Det er dog meget omkostningstungt og koster virksomhederne fra 200.000 til flere millioner kroner. Regeringen har besluttet at gennemføre Virksomhedsforums forslag om en brugerundersøgelse og har igangsat en analyse af området, som bl.a. omfatter et nabotjek af energisynsreglerne.

Lars ChristensenDansk Supermarked har allerede gennem flere år haft stor fokus på energieffekti­vitet. EU-kravet om, at alle store virksomheder skal gennemføre energisyn, medfører store omkostninger for virksomhederne og skaber administrative byrder, uden at sy­net nødvendigvis giver os nogen afgørende ny viden. Derfor er det vigtigt, at der lyttes til virksomhedernes oplevelse af energisynsordningen, så den kan blive tilpasset i en mere fornuftig retning. Virksomhedsforums forslag om at gennemføre en brugerun­dersøgelse blandt de berørte virksomheder vil forhåbentlig skabe et godt grundlag for den politiske indsats fra dansk side for at sikre et bedre match mellem omkost­ninger og udbytte af ordningen.

Lars C. Christensen, energichef Dansk Supermarked A/S

Forslag nr. 568 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/1044699/19

Se udvalgte cases >