Spring navigation over
Indhold start

Mere smidig notifikation ved overførelse af affald

Nye tiltag ifm. anmeldelser om overførsel af affald skal give en mere effektiv og ensartet sagsbehandling for danske virksom­heder.

Et velfungerende marked for sekundære råvarer forudsætter, at processerne omkring handel over grænserne ikke besværliggøres unødigt. Virksomhedsforum gjorde allerede i 2014 regeringen op­mærksom på, at sagsbehandlingen omkring at få notificeret overførsel af affald for danske virksom­heder er for langvarig og usmidig. Den lange proces koster de involverede virksomheder ressourcer både i form af økonomi og tid, da det er vanskeligt at planlægge transport af affald og dermed opnå en optimal udnyttelse af trans­portkapacitet, hvilket medfører større transportomkostninger end nødvendigt. Det giver endvidere udfordringer i relation til at sikre den forsyningssikkerhed, som er et væsentligt kriterium for mod­tageanlæg, herunder både danske anlæg, der er afhængige af at modtage affald fra udlandet, og udenlandske modtageanlæg.

Virksomhedsforum måtte i 2016 konstatere, trods Miljøstyrelsens arbejde med at nedbringe og smidiggøre sagsbehandlingsprocessen, at sagsbehandlingen fortsat er for træg og i nogle tilfælde uensartet, og valgte derfor at genfremsætte forslaget. Regeringen svarede, at den som en del af arbejdet i ”Task force for øget ressourceeffektivitet” vil smidiggøre sagsbehandlingen af anmeldelser om overførsel af affald. Resultatet af det arbejde blev offentliggjort i marts 2017, hvor det bl.a. frem­går, at Miljøstyrelsen vil lancere en digital måde at anmelde import og eksport af affald, der skal gøre det nemmere for virksomhederne, nedsætte antallet af dage for varsling, og forbedre kommunikation og vejledning.

Foto: Jeanett Vikkelsøe

Mængden af administrative ressourcer, der bruges på at leve op til de mange regler på det her område, har en betydning for konkurrencedygtigheden hos danske virk­somheder. Derfor er det positivt, at regeringen vil gøre det lettere at være operatør på markedet for genanvendelige ressourcer i affald. Vi ser frem til de nye tiltag fra Miljøstyrelsen og forbedret information og vejledning i forbindelse med anmeldelser ved import og eksport – og vi håber, at det også vil afspejle sig i en mere effektiv og ensartet sagsbehandling.

Jeanett Vikkelsøe, Salgs- og Marketingdirektør i Marius Pedersen A/S og medlem af regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi

Forslag nr. 523 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/1045619/19

Se udvalgte cases >