Spring navigation over
Indhold start

Blokvogne registreres fremadrettet i køretøjsregistreret

Det styrker konkurrenceevnen og skaber bedre vilkår for danske transportvirksomheder, når deres blokvogne kan registres og køre lovligt i hele EU.

Nummerplader til blokvogne (anhængere og lignende til kørsel med ekstra tungt, langt og/eller bredt gods fx vindmøllevinger eller entreprenør- og landbrugsmaskiner) er som de eneste nummerplader i Danmark ikke omfattet af det elektroniske register i Centralregistret for Motorkøretøjer i SKAT. Ju­ridisk set er de derfor at betragte som ikke-indregistrerede. I langt de fleste EU-lande kan der kun gives tilladelse til overdimensionerede transporter på registrerede køretøjer. Altså kan der ikke gives tilladelse til danske blokvogne, da de ikke er registreret. Det betyder, at blokvogne kun kan køre lovligt i andre EU-lande, fordi embedsværket i disse lande udviser tolerance, og igennem mange år har accepteret, at de danske myndigheder ikke har kunnet håndtere sagen. Det betyder at danske transportvirksomheder, som ICT Lo­gistics, er blevet afskåret fra at udføre transporter i fx Litauen, som administrerer efter reglerne. Regeringen har på Virksomhedsforums opfordring fået vedtaget et lovforslag, hvor blokvogne registreres i det elektroniske register med ikrafttrædelse 1. januar 2017.

Foto: BlokvognJeg ser frem til, at vi frit vil kunne operere i Baltikum og konkurrere på lige fod med andre europæiske firmaer uden at skulle slås med udenlandske myndigheder om­kring registreringsdokumenter. Hindringer, der før kostede os rundt regnet 250.000 kr. om året

Erik Midtgaard Pedersen, adm. direktør, ICT Logistics

Forslag nr. 475 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/999859/19

Se udvalgte cases >