Spring navigation over
Indhold start

Ens vilkår for danske stålgrossister ved beregning af stålhandel

Danske stålgrossister slipper for øget administration, når regeringen følger Virksomhedsforums forslag om at lægge sig op ad andre EU-landes linjer i forbindelse med metode for vejning af stål.

Danske stålgrossister og produktionsvirksomheder har i forbindelse med handel med andre europæ­iske lande anvendt ”handelsvægten” eller vejet vægt, som beregningsgrundlag for stål. I forbindelse med den danske implementering af EU-reglerne (EN 1090) for CE-mærkning blev danske virksom­heder pludselig underlagt en markant anden beregning og metode.

I stedet for at anvende ”handelsvægten” som beregningsgrundlag skulle danske virksomheder nu som minimum anvende en såkaldt ”teoretiske vægt” eller veje alle linjer i en ordre. Det ville have betydet væsentligt øget administration til at veje alle indgående og udgående stålleverancer.

Virksomhedsforum gjorde regeringen opmærksomme på problemet og foreslog, at Danmark skulle lægge sig på linje med andre EU-lande, herunder Tyskland. Det førte til, at regeringen ændrede vej­ledningen på området, så det stod klart, at handelsvægten fortsat kunne anvendes i forbindelse med prissætning.

Foto: Michael Christensen

Den oprindelige danske tolkning af reglerne omkring CE-mærkning ville have bety­det betydelig administration, tidsspilde og omkostninger på området. Det ville endvi­dere have været til gene for den danske stål- og metalindustri i form af forlængede leveringstider eller kortere deadlines, som følge af det administrative bøvl, som gros­sisterne ville blive underlagt.

Derfor tog de 14 virksomheder i Stålforeningen kontakt til Virksomhedsforum – og oplevede en meget hurtig respons fra regeringen. Vi er meget tilfredse med præcise­ringen af reglerne, der gør, at vi nu kan konkurrere på lige vilkår med andre virksom­heder i EU.”

Michael Christensen, formand for Stålforeningen i Danmark

Forslag nr. 468 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/999959/19

Se udvalgte cases >