Spring navigation over
Indhold start

Lempede brandkrav til højlagre giver 45 mio. kr. i årlige lettelser

Danmark har skrappere brandkrav til højlagre end vores nabolande. Ved at bringe kravene tættere på reguleringen i Sverige og Tyskland forventes en årlig besparelse på ca. 45 mio. kr. for danske virksomheder.

Virksomhedsforum har peget på, at brandkravene til højlagre (lagerbygninger med en stablingshøjde på over otte meter) i Danmark er skrappere end i vores nabolande. Det forøger omkostningerne i byggeriet og hindrer en effektivisering af driften. Der er derfor behov for, at reguleringen af brandkrav bringes i overensstemmelse med vores nabolande for at sikre danske virksomheders konkurren­ceevne. Dette gælder blandt andet kravene til isoleringsmateriale samt en revision af de tekniske forskrifter vedrørende blandet oplagring.

Regeringen har i 2016 implementeret Virksomhedsforums forslag om, at de danske brandkrav til højlagre skal bringes tættere på reguleringen i Sverige og Tyskland. Det forventes at medføre en årlig besparelse for erhvervslivet svarende på ca. 45 mio. kr.

Foto: Brian Winther Almind

De nye regler betyder store besparelser for os - samtidig med at sikkerheden bibe­holdes. Vi kan spare ca. 10 pct. ved nybyggeri og vi kan effektivisere driften i vores bygninger, da vi både kan opbevare flere paller og nemmere komme rundt på lagrene. Det betyder, at vi kan bevare vores konkurrenceevne og fastholde arbejdspladser i Danmark.

Brian Winther Almind, Director - Group Property, DSV A/S

Forslag nr. 207 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/616459/19

Se udvalgte cases >