Spring navigation over
Indhold start

Strømlining af reglerne for kategorisering af jord og anmeldelse af jordflytning

En mere ensartet håndtering af jordkategorisering og tilhørende procedurer på tværs af kommunerne kan spare virksomhederne meget bøvl, forvirring og tidsspilde.

Når virksomheder skal flytte jord i forbindelse med byggeri, skal jorden kategoriseres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Kategorierne i den gældende jordflytningsbekendtgørelse er ikke kompletteret med relevante stoffer og grænseværdier. Det har derfor på en række områder været nødvendigt for kommunerne at specificere yderligere. Det medfører, at de enkelte kommuner har egne kategori- og klassedefinitioner, og at virksomhederne skal kende de forskellige kommuners individuelle regler og gennemgå ansøgningsforløb med forskellige krav til for undersøgelser og do­kumentation. Det hindrer virksomhedernes muligheder for at byde på opgaver på tværs af kommu­negrænser og for at oparbejde en effektiv administrativ praksis. Samtidig øger det risikoen for, at flytning af jord ikke sker miljømæssigt korrekt, fordi der skabes forvirring om reglerne.

Virksomhedsforum har derfor foreslået, at området forenkles, hvilket har ført til, at regeringen nu er gået i gang med at se på ændring af de eksisterende regler, herunder mulighederne for mere ensar­tet kategorisering af jord og ensartning af procedurerne for anmeldelse af jordflytning.

Foto: Torben Liborious

Regeringen viser Virksomhedsforums fulde potentiale, når den, som det er tilfældet med disse forslag, får formuleret de nødvendige ensartede regler, der gør op med forskellig fortolkning fra kommune til kommune. Udfordringer, som er helt unødven­dige, og er med til at gøre det både bøvlet og administrativt uoverskueligt at drive virksomhed på tværs af kommunegrænser.

Torben Liborius, Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri og medlem af Virksom­hedsforum

Forslag nr. 590 og nr. 591 og nr. og svar findes her:

http://enklereregler.dk/forslag/1082380/19 og her http://enklereregler.dk/forslag/1082400/19

Se udvalgte cases >