Spring navigation over
Indhold start

Regler besværliggjorde reduktion af madspild

Det bliver nu væsentligt nemmere at nedsætte prisen for madvarer med risiko for fordærv, hvilket kan være med til at reducere madspild.

Madspild var et tema, som både den mindre købmand og den større dagligvarekæde, der blev interviewet i forbindelse med Virksomhedsforums tema Daligvarebranchen var optaget af, men som lovgivningen gjorde det svært for dem at udføre i praksis. Det gælder bl.a. muligheden for nemt at kunne sætte prisen ned på varer, hvor holdbarhedsdatoen snart udløber.

I dag må virksomheder ikke ændre prisen på en vare uden også at ændre enhedsprisen, dvs. pris pr. kg. eller pr. stk., med mindre det sker på den sidste handelsdag før udløbet af holdbarhedsfristen. For at få solgt varen, vil virksomhederne som oftest ønske at sætte prisen ned nogle dage før udlø­bet af holdbarhedsfristen, og de vil i så fald skulle bruge meget tid på også at ændre enhedsprisen.

Virksomhedsforum foreslog derfor, at reglerne ændres, således at prisændringen ikke nødvendigvis skal ske på sidste handelsdag, men blot indskrænkes til tilfælde, hvor der er tale om rabat på grund af risiko for fordærv. Det vil gøre det lettere for virksomhederne at justere priserne på varer, der nærmer sig sidste salgsdato og derved reducere madspild. Regeringen har besluttet at gennemføre forslaget som en del af den nye markedsføringslov.

Foto: madspild

I Dansk Supermarked Group er vi meget optaget af at reducere madspild. Derfor er vi også tilfredse med, at det nu bliver lettere for detailhandlen at mærke varer ned frem mod sidste salgsdato, så vi kan mindske mængden af produkter, vi ellers vil være tvunget til at smide ud. Udover at komme kunderne til gode er fokus på madspild for os ganske enkelt en fornuftig måde at drive forretning på.”

Mads Hvitved Grand, Group Vice President, Communication, Reputation & Responsi­bility , Dansk Supermarked Group

Forslag nr. 564 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/1044819/19

Se udvalgte cases >