Spring navigation over
Indhold start

Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer

Det skal tydeliggøres, hvem der er ansvarlig for at dokumentere genbrugte byggevarers kvalitet, og hvad materialerne må anvendes til.

Markedet for salg af genbrugte byggematerialer vokser i disse år. Det øgede salg af genbrugte byggematerialer rejser en række problemstillinger, da der ikke er klarhed om reglerne på området, fx hvem der har ansvaret for at dokumentere de genbrugte byggevares kvalitet, og hvad forskellige genbrugte byggematerialer må anvendes til. Det stiller både producenter, forhandlere og private som professionelle bygherrer i en usikker situation.

Virksomhedsforum har derfor foreslået, at disse pro­blemstillinger adresseres med henblik på at skabe klarhed og tryghed for forbrugere, producenter og forhandlere og i sidste ende øge salget af genbrugte byggematerialer. Regeringen har svaret, at den vil gennemføre forslaget ved at igangsætte en række initiativer og indlede en dialog med branchen med henblik på at tydeliggøre reglerne.

Foto: Elly Kjems Hove

Vi er meget tilfredse med, at regeringen iværksætter en indsats for at skabe klarhed om reglerne for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer. Der er helt sik­kert brug for en øget information på området. Da reglerne for salg og markedsføring af byggevarer er EU-reguleret, så ser vi også gerne, at regeringen fortsat presser på for en afklaring af, om byggevareforordningen også omfatter genanvendte byggema­terialer.

Elly Kjems Hove, Branchedirektør for DI Byg

Forslag nr. 602 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/1082559/19

Se udvalgte cases >