Spring navigation over
Indhold start

"Følg eller forklar"-princip ved afvigelser fra AB-systemet

Hvis offentlige bygherrer vil afvige fra standardaftalevilkårene ved udbud, skal de forklare hvorfor. Målet er besparelser og bedre vilkår for entreprenørerne.

Den danske byggebranches aftalesystem (kaldet AB-systemet) består af en række standardaftale­vilkår, som regulerer det indbyrdes forhold mellem byggeriets parter. Private entreprenører oplever, at det for offentlige bygherrer er blevet mere reglen end undtagelsen at anvende afvigelser fra disse standardaftalevilkår. Afvigelserne vedrører ofte at overvælte traditionelle bygherrerisici på entrepre­nørerne og medfører, at virksomhederne enten vælger at afholde sig fra at byde eller indregner et risikotillæg i tilbudssummen. Det betyder igen enten aflyste udbud, der må gå om, eller fordyrede projekter for det offentlige.

Virksomhedsforum har derfor foreslået, at offentlige bygherrer fremadrettet, hvis de vælger at afvige fra AB-reglerne, skal udarbejde en særskilt begrundelse herfor, som offentliggøres sammen med udbudsmaterialet. Det skønnes, at denne løsning vil bidrage til, at der fremadrettet vil være færre fra­vigelser. Regeringen har svaret, at den vil arbejde for indførelse af dette krav for offentlige bygherrer i forbindelse med, at AB-systemet revideres frem mod 2018.

Foto: Tove Dyre Palnum

Det vil have en enorm værdi at få færre afvigelser fra AB-systemet. Det vil gøre risi­kovurderingen i udbudsfasen nemmere for de bydende og gøre håndteringen af det efterfølgende byggeprojekt nemmere for alle byggeriets parter. På den måde kan vi bidrage til en højere produktivitet i byggeriet, og pengene bliver brugt på byggeri og ikke på risikohåndtering.

Tove Dyre Palnum, juridisk direktør i MT Højgaard

Forslag nr. 598 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/1082519/19

Se udvalgte cases >