Spring navigation over
Indhold start

Speditører spares for unødige omveje til toldstederne

Lastbiler skal fremadrettet blot køre til nærmeste toldsted på ruten i stedet for nærmeste i fugleflugtslinje. Virksomhederne sparer tid og penge, samtidig med at tung trafik fjernes fra vejene.

En lastbil med varer fra Vejle-området, der skal sydpå, skulle førhen i visse situationer køre til kontrol på toldstedet i Aarhus for derefter at kunne køre sydpå til Hamborg, hvorfra godset skulle udskibes. Dette på trods af, at der også er et toldsted i Padborg. Det var en konsekvens af, at der førhen i visse situationer skulle køres til kontrol til det toldekspeditionssted, der lå nærmest i fugleflugtslinje. Det vides ikke, hvor ofte danske speditører bliver pålagt sådanne omveje, men ifølge Brancheorgani­sationen Danske Speditører, er det ikke sjældent.

Virksomhedsforum foreslog derfor i regeringen, at praksis ændres, så SKAT blot henviser til nærme­ste kompetente toldsted på ruten, hvilket regeringen valgte at imødekomme. Den nye praksis er nu indført pr. 17. august 2016, hvor SKAT efter ansøgning automatisk giver tilladelse til, at speditøren selv kan bestemme, hvilket kompetent toldekspeditionssted på ruten der skal besøges for at få klaret de nødvendige toldformaliteter.

henrik beck

Ændringen har allerede sparet en lang række ”omvejskørsler” for de berørte virk­somheder. Ændringen ligger fint i tråd med den melding, som skatteministeren kom med i 2016 i forbindelse med annonceringen af regeringens planer om en ny Told­styrelse. Budskabet var her, at den danske toldadministration i langt højere grad skal have kunderne, dvs. erhvervslivet i fokus. Tolderne skal i højere grad være til stede på steder og tidspunkter, der svarer til transportmønstrene.

Henrik Beck, Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører

Forslag nr. 491 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/1015620/19

Se udvalgte cases >