Spring navigation over
Indhold start

Privat NemID erstatter medarbejdersignatur

I alt får ca. 515.000 virksomheder mulighed for at benytte privat NemID i stedet for en medarbejdersignatur. Det vurderes at spare virksomhederne ca. 93 mio. kr. årligt.

Mange virksomheder oplever, at NemID til erhverv, også kendt som medarbejdersignatur, er besvær­ligt at bestille og aktivere, og at det medfører tidsspilde, stor irritation og adskillige gebyrpålagte supportopkald. Hertil kommer, at personer, der ejer flere virksomheder, skal have en medarbejder­signatur til hver af deres virksomheder. Virksomhedsforum har modtaget adskillige henvendelser om NemID og stillet flere forslag til regeringen om at forbedre løsningen. I 2013 foreslog Virksomheds­forum, at det bør være muligt for ejeren af en virksomhed at anvende sit private NemID til virksomhe­den, sådan som det er muligt fx i banken. Forslaget blev afvist af den daværende SR-regering med den begrundelse, at det ville være for tungt for myndighederne at validere, at vedkommende har de nødvendige rettigheder i virksomheden.

Regeringen har nu gjort det muligt for ejeren af en enkeltmandsvirksomhed at bruge sit private NemID og for fx direktøren i et selskab at anvende sit private NemID, hvis han eller hun kan tegne selskabet alene. Regeringen vurderer, at det vil spare virksomhederne ca. 93 mio. kr. årligt, dels i sparet tid til oprettelse af medarbejdersignatur særligt for nystartede virksomheder, dels i sparede gebyrer på supportopkald.

Janicke Schultz-PetersenDet har været enormt frustrerende for mange især mindre virksomheder at håndtere medarbejdersignatur. Det blokerer dagligt arbejdsprocesser og så skal man ovenikø­bet betale for at få hjælp. Derfor er det klart en forbedring, når man fx administrerer flere selskaber, at vi nu kan bruge vores personlige nøglekort. Tidligere har vi skullet sidde med flere nøglekort eller medarbejdersignaturer til forskellige virksomheder. Der er stor begejstring for ændringen hos både virksomhedsejere og andre, som tegner selskaber.

Janicke Schultz-Petersen, Ejer og direktør i JIJ I/S og medlem af Virksomhedsforum

Forslag nr. 212 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/616680/19

Se udvalgte cases >