Spring navigation over
Indhold start

Ensartede brandkrav til ensartede butikker

Når kommunerne stiller forskellige brandkrav til ellers ensartede butikker, betyder det ekstra bøvl for virksomhederne. Enslydende brandkrav og ny vejledning er nu undervejs.

Flere virksomheder bl.a. i detailbranchen oplever, trods et ensartet butikskoncept, som rulles ud over hele landet, at der kan blive stillet forskellige krav fra de kommunale brandmyndigheder i forbindelse med det lovpligtige brandtilsyn. Virksomhedsforum har derfor sendt et forslag om, at der udarbejdes klare og præcise retningslinjer vedrørende brandtilsyn, og at disse kommunikeres ud til samtlige brandtilsynsmyndigheder, så virksomhederne fremover vil opleve, at brandreglerne håndhæves mere ensartet i forbindelse med de jævnlige brandsyn i virksomhederne. Beredskabsstyrelsen udarbejder nu en vejledning om gennemførelse af brandsyn, som sendes til samtlige kommuner og kommunale redningsberedskaber.

Foto af transportmddel

På vegne af Rema 1000-kæden er vi glade for, at brandtilsynene ensrettes på tværs af kommunerne. Når man, som vi, har ca. 300 ens butikker fordelt på landets kom­muner, og fortsat har planer om at åbne endnu flere rundt om i landet, koster det os tid og ekstra planlægning at indrette vores butikker efter de enkelte kommuners praksis for brandtilsyn. Derfor glæder vi os over udsigten til ens regler på området.

Jørgen Modvig, Teknik- og indretningschef, Rema 1000 A/S

Forslag nr. 559 og svar kan findes her: http://enklereregler.dk/forslag/1044899/19

Se udvalgte cases >