Spring navigation over
Indhold start

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Reglerne for godkendelse af udenlandsk arbejdskraft varierer alt efter bl.a. ansøgerens nationalitet samt hvorvidt den udenlandske arbejdskraft ansættes på en særlig jobordning.

Udfordringerne og forslagene under temaet vedrører primært følgende områder:

Sagsbehandlingstid

Lang sagsbehandlingstid for godkendelse/udstedelse af de relevante dokumenter for udenlandsk arbejdskraft kan dels medføre, at en virksomhed ikke kan nå at rekruttere den ønskede kandidat, dels at ansættelsen udskydes i uger eller måneder.

Dermed går virksomhederne glip af kvalificeret arbejdskraft eller oplever forsinkelse på opgaveløsninger. Ventetid i forbindelse med sagsbehandling kan bl.a. opstå i forbindelse med udstedelse af opholdsdokument til EU-borgere, arbejdstilladelse til personer fra tredjelande, samt som konsekvens af at den udenlandske arbejdskraft skal i kontakt med en række forskellige myndigheder. 

Myndighedskompetencer

Kompetencen for udstedelse af de relevante dokumenter til udenlandsk arbejdskraft, der ønsker at arbejde og bo i Danmark, er fordelt på flere myndigheder. Dette medfører, at udenlandsk arbejdskraft og evt. deres arbejdsgiver skal omkring flere forskellige myndigheder for at opnå de relevante godkendelser.  

De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark.’ ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger. Disse og andre problemstillinger omkring ”én indgang” adresseres i flere af forslagene under temaet.

Arbejdsgiverens ansvar

Når en arbejdsgiver ønsker at ansætte en medarbejder, der ikke er dansk statsborger, er det arbejdsgiverens ansvar at sikre sig, at medarbejderen har ret til at arbejde i Danmark. Mange arbejdsgivere antager, at hvis en person har skattekort, har personen tilladelse til at arbejde i Danmark. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet.

Sociale rettigheder

Regler i forhold til sociale sikringsydelser, så man undgår, at personer, der flytter bopæl eller beskæftigelse inden for EU, mister sociale rettigheder.

Jobordninger

Endeligt oplever virksomhederne administrative udfordringer med de forskellige jobordninger.

 


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
99 Kortere sagsbehandlingstid for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
98 Udsendelse efter artikel 16 17.12.2012 Gennemføres ikke
90 Regler vedrørende grænsependlere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
88 Virksomhederne skal have lettere adgang til udenlandske ph.d.er uddannet i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
87 Bagatelgrænse for krav om A1 erklæring 17.12.2012 Gennemføres ikke
85 Forenkling af skatteopgørelsen for udenlandske statsborgere - ligningsmæssige fradrag 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
81 Opholds- og arbejdstilladelse for tredjelandsborgere ved ophold i udlandet i mere end seks måneder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
79 Søfolk i transit i Danmark - afmønstring fra skibe på reden 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
76 Søfolk i transit i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
70 Øget anvendelse af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
63 Bedre kontrol med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
62 Skattekort til udenlandske arbejdstagere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
55 Ændring af høring af regionale beskæftigelsesråd om opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
50 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Spørgsmål/vejledning via ICS' hjemmeside 17.12.2012 Behandles
49 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Koordineret information fra myndighederne 17.12.2012 Gennemføres delvist
47 ICS skal vejlede indehavere af green card 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
46 Anmodning om godkendelse af uddannelser og certifikater via ICS's hjemmeside 17.12.2012 Behandles
45 Bedre vejledning om skatteforhold i ICS centrene 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
44 Åbningstiderne for ICS centrene udvides 17.12.2012 Behandles
43 Aflæggelse af biometri på de fire ICS centre 17.12.2012 Behandles
42 Registreringsbevis til udenlandske arbejdstagere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
41 Ansøgning om CPR-nr. i International Citizen Service (ICS) for arbejdstagere bosat i alle landets kommuner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret