Spring navigation over
Indhold start

Udenlandsk arbejdskraft 2

Virksomhedsforum har valgt at drøfte temaet om udenlandsk arbejdskraft for anden gang for at sætte fokus på, at der fortsat er regler der giver danske virksomheder store udfordringer med dels at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, dels at rokere udenlandske medarbejdere til virksomhedernes danske afdelinger for kortere eller længere perioder.

En lang række danske virksomheder er afhængige af at indhente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft for at kunne opretholde deres produktion og arbejdspladser i Danmark. De mange lovmæssige krav vedrørende ansøgningsproces, opholdstilladelser, aflønning, skatteforhold, indberetningskrav m.fl. er imidlertid svære for virksomhederne at navigere i og medfører betydelige administrative byrder. Mange af de nuværende krav hæmmer således danske virksomheders konkurrenceevne, eftersom det er kompliceret at rekruttere den bedst kvalificerede udenlandske arbejdskraft.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
721 Justering af bruttoskatteordningen, således at en tillægskontrakt til ansættelseskontrakten er tilstrækkelig til at kunne anvende bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
720 Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
719 Registrering af EU-borgere ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
718 Kontaktpersonordning ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
717 Dokumentation for indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres
716 Vejledning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist
715 Klare retningslinjer for indberetning om ændrede ansættelsesforhold for medarbejdere med opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne 11.10.2017 Gennemføres delvist
714 Sagsbehandling af medfølgende familie på Fast-track ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres delvist
713 Forhindre ulovlig arbejdskraft via sammenkørsel af registre 11.10.2017 Behandles
712 Beløbssporet på Fast-track ordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
706 Kontaktpersonordning ved SKAT 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
705 Lettelse af arbejdsgange i forbindelse med beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandske datterselskaber/koncernselskaber 11.10.2017 Gennemføres ikke
704 Udstedelse af vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
703 Justering af betydningen af koncernens struktur i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
702 Justering af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
691 Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene 11.10.2017 Behandles