Spring navigation over
Indhold start

Turisme

Turismeerhvervet har en vigtig rolle i dansk erhvervsliv. I 2015 blev der registreret 49 mio. overnatninger på tværs af Danmark, hvoraf ca. 2/3 var inden for kyst- og naturturismen. I 2014 omsatte danske og udenlandske turister for ca. 95 mia. kr., svarende til 115.000 fuldtidsjobs. En stor andel af disse jobs varetages af ufaglærte og af nydanskere, der ellers kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Erhvervet er samtidig udsat for en stærk international konkurrence og stigende krav fra turisterne til destinationer, produkter og services, hvilket understreger behovet for en smidig og effektiv regulering af sektoren.

Regeringen vil med sit regeringsgrundlag styrke dansk turisme, så Danmark kan tiltrække flere turister, der bruger flere penge og er mere tilfredse med at besøge Danmark.

Virksomhedsforum for enklere regler deler regeringens ambition om, at Danmark skal være et attraktivt land for udenlandske turister og har derfor sat fokus på, hvilke problemstillinger og erhvervsøkonomiske udfordringer turisterhvervene oplever, der står i vejen for erhvervets vækst og udvikling.

Virksomhedsforum for enklere regler sender disse forslag for derigennem at anvise, hvor regeringen kan fjerne unødvendige byrder, så erhvervet får de bedste forudsætninger for vækst. Et af forslagene følger af Virksomhedsforums udvidede mandat til at stille forslag, hvor det provenumæssige hensyn ikke ses at modsvare administrationsbesværet for erhvervet. Forslaget handler om højere beløbsgrænse for spilafgift.

Arbejdsgruppen har som del af sin research gennemført virksomhedsbesøg på henholdsvis et hotel, campingplads og forlystelsespark. Derudover har arbejdsgruppen modtaget forslag fra både HORESTA, Campingrådet og Dansk Live, som indgår i det samlede katalog fra Virksomhedsforum.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
647 Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
646 Afskaf regel om ilandsætningstilladelse 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
645 Enklere procedurer for besætningsskift ved krydstogt 02.02.2017 Gennemføres ikke
644 Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
643 Vejledning for opstilling af lys- og lydudstyr ved koncerter, arrangementer og begivenheder 02.02.2017 Gennemføres
642 Øget fleksibilitet ved byggetilladelser til indendørs sceneopbygning 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
641 Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
639 Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
638 Benyttelse af indkøbspris til beregning af spilafgift 02.02.2017 Gennemføres ikke
637 Kvartalsvis indberetning af spilafgift i forbindelse med offentlige forly-stelser 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
636 Præcisering af spilafgiftsloven 02.02.2017 Gennemføres ikke
635 Afskaf den utidssvarende 5 års godkendelse af spilautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
634 Opkræv stykafgiften samtidig med spilleafgiften for spilleautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
633 Højere beløbsgrænse for spilafgift 02.02.2017 Gennemføres
632 Enklere krav til dokumentation af vand der anvendes i produktionen på hoteller 02.02.2017 Gennemføres ikke
631 Digitalisering af tinglysning af større lystfartøjer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
630 Mulighed for opslag i NCTS på virksomhedsnavn / CVR-nummer 02.02.2017 Gennemføres ikke
629 T1 postkasse ved krydstogtsterminal 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
628 Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
626 Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol 02.02.2017 Gennemføres delvist
625 Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools 02.02.2017 Gennemføres delvist
624 Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
623 Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
622 Bagatelgrænse ved VVM-screening 02.02.2017 Behandles
621 Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
620 Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
619 Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
618 Indfør bagatelgrænse i fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist
617 Øget anvendelse af moderne teknologi ved opfølgende kontrolbesøg samt mulighed for ekspres-kontrol inden for fødevarekontrol 02.02.2017 Gennemføres ikke
616 Provianteringscertifikat på engelsk 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
615 Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
614 Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
613 Mere passende regler for kontrol og godkendelse af "særlige forlystelser" af mindre avanceret karakter og omfang på campingpladser mv. 02.02.2017 Behandles
612 Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
607 Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
606 Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
604 Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang 02.02.2017 Gennemføres Implementeret