Spring navigation over
Indhold start

Transport

Virksomheder på tværs af brancher er afhængige af at varer, mennesker og dyr kan transporteres på en sikker og nem måde. Det gælder både hvis transporten sker med skib og hvis den sker med lastbil, varevogn eller andre køretøjer. For at det er muligt at transportere sig selv, gods eller dyr stilles både krav til chaufføren, køretøjet og godset samt til dokumentation af ruten. Meget transport sker på tværs af landegrænser og transporterhvervet er udsat for en stærk international konkurrence samtidig med stigende krav til produkter og services. For den enkelte virksomhed kan reguleringen derfor virke overvældende og nogle gange unødigt byrdefuld, især hvis transport ikke er deres primære erhverv, hvilket understreger behovet for en smidig og effektiv regulering af sektoren.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
711 Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
710 Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
709 Lastbilers totalvægt og udstyr: Ophævelse af 20 %-reglen 11.10.2017 Behandles
708 Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods 11.10.2017 Gennemføres delvist
707 Sammentænkning af skibssyn 11.10.2017 Gennemføres ikke
701 Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader 11.10.2017 Gennemføres delvist
700 Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
699 Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører 11.10.2017 Behandles
698 Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter 11.10.2017 Behandles
697 Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter 11.10.2017 Behandles
696 Revision af vejledning og digital løsning for indenrigserklæringer 11.10.2017 Behandles
695 Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden 11.10.2017 Gennemføres delvist
694 Digitalisering af Miljøzonemærker 11.10.2017 Gennemføres ikke
693 Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne 11.10.2017 Gennemføres delvist
692 Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol 11.10.2017 Gennemføres ikke