Spring navigation over
Indhold start

Sundhedsbrancherne

Virksomheder indenfor sundhedsbrancherne udgør en vigtig og stigende rolle i dansk økonomi. De bidrager med en sjettedel af den danske vareeksport og beskæftigelsen i branchen er øget med over 40 pct. over en 15-årig periode. Den stigende internationale konkurrence stiller skarpe krav til erhvervet og til en balanceret regulering.


Regeringen fremlagde i marts 2018 Vækstplan for life science, hvor målet er at bygge videre på life science som en central dansk styrkeposition. Virksomhedsforum hilser vækstplanen velkommen og deler regeringens ambitioner for erhvervet.

Med temaet ”Sundhed” stiller Virksomhedsforum en række konkrete forslag til at forbedre vilkårene for bl.a. life science virksomheder. Virksomhedsforum anviser med forslagene, hvor regeringen kan fjerne unødvendige byrder, så erhvervet får de bedste forudsætninger for vækst og for at løfte udfordringerne på sundhedsområdet. Det skal være lettere at udnytte nye forretningsmuligheder og udvikle bedre behandlingsmetoder.


Med kløgtig og forsvarlig brug af data kan sundhedsvirksomheder udvikle produkter og services af høj kvalitet og effektivitet til gavn for patienter og for samfundet. Udover adgang til data stiller det også krav til digitale løsninger, enkle sagsgange og procedurer, fx når virksomheder skal søge om godkendelser og tilladelser.


Virksomhedsforum har haft kikkerten rettet mod både regler, administration og praksis på sundhedsområdet for at pege på problemstillinger, som branchen har behov for at få løftet. Arbejdsgruppen har som en del af sin research gennemført flere virksomhedsbesøg og har udover forslag fra Virksomhedsforums faste medlemmer også forslag med, som er stillet af Medicoindustrien.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
757 Vævscentre og bekendtgørelse om assistereret reproduktion 21.06.2018 Gennemføres ikke
756 Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer 21.06.2018 Gennemføres ikke
755 E-Boks-løsning til privathospitaler, der behandler offentlige patienter 21.06.2018 Behandles
754 Ekstra krav til emballage i nationalt udbud 21.06.2018 Gennemføres
753 Digitalisering af produktvejledninger på lægemidler 21.06.2018 Gennemføres ikke
752 Mulighed for brug af ikke-publicerede data ved dokumentation af effekt af ny behandling 21.06.2018 Gennemføres delvist
751 Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger 21.06.2018 Gennemføres ikke
750 Fasttrack ordning for behandling og godkendelse af levering af data i forskerordningen hos Danmarks Statistik 21.06.2018 Behandles
749 Indfør kvalitetsvurderet adgang til Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister 21.06.2018 Gennemføres ikke
748 Accelerering af harmoniseringsprocesser af standarder indenfor medicinsk udstyr 21.06.2018 Gennemføres
747 Mangel på bemyndigede organer for godkendelse af medicinsk udstyr 21.06.2018 Behandles
746 Enklere proces for indrapportering af utilsigtede hændelser 21.06.2018 Gennemføres ikke
745 Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata 21.06.2018 Gennemføres delvist
744 Etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang 21.06.2018 Gennemføres
743 En samlet online ansøgningsformular om tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres
742 Hurtigere behandling af tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres delvist