Spring navigation over
Indhold start

Statistik

Virksomhedsforum har modtaget flere henvendelser fra virksomheder, som oplever frustration, når de skal indberette til Danmarks Statistik. Virksomhederne peger f.eks. på, at det kan være svært at få de digitale løsninger til at virke. Virksomhederne har også en oplevelse af at skulle indberette til statistikker, der ikke er relevante for dem, eller på uhensigtsmæssige tidspunkter. Elementerne fra disse henvendelser indgår i de forslag, som Virksomhedsforum har besluttet at sende til Regeringen.

 

Over halvdelen af de administrative byrder på Danmarks Statistiks område stammer fra indberetning af import/eksport til Intrastat. Virksomhederne oplever, at det er svært og frustrerende at indberette til Intrastat. Arbejdsgruppen har derfor medtaget en række forslag, som vedrører dette område.

Kravene på statistikområdet har næsten udelukkende sin oprindelse i EU-regulering.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
263 Nemmere at finde toldpositionskoder ved indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
262 Indberetning til Intrastat skal have samme frekvens som indberetning af moms 29.10.2013 Gennemføres ikke
261 Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
259 Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af idep.web 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
258 Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i i løbet af et år 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
257 Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
255 Flere P-enheder i samme indberetning om ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres ikke
254 Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
253 Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
251 Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
250 Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
249 Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
248 Leder i virksomhed skal have adgang til at se indberetninger 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
247 Optælling af ledige stillinger på selvvalgt termin 29.10.2013 Gennemføres ikke
246 Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
245 Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
243 Indberetninger til DST koordineres med virksomhedens tidsplan 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
225 Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker/statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
222 Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
221 Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres ikke
220 Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
219 Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
218 Indberetning til Danmarks Statistik vedr. Forskning, Udvikling og Innovation 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
215 Det burde ikke være nødvendigt med dobbelt log ind 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
214 Bedre overblik over indberetninger på Virk.dk og DST.dk 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
213 Print af egne indberetninger til virk.dk 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
210 Indberetninger ved EU-handel til Listesystem 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
209 Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres Implementeret