Spring navigation over
Indhold start

Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter

Danske virksomheder bruger årligt knap 30 mia. kr. på interne timer og professionel rådgivning for at opfylde de administrative krav i reguleringen (opgjort i 2014). De administrative krav, der hører under området Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter, står for næsten halvdelen af de samlede administrative byrder. I alt løber de administrative byrder for regnskab og bogføring samt skatter og afgifter op i 14 mia. kr.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
385 Forenkling af afgiftskompleks vedrørende overskudsvarme 18.06.2014 Behandles
383 Forenklet rapportering til Dansk Retursystem 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
382 Enklere opkrævning af affaldsgebyr 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
381 Standardregnskab for mikrovirksomheder 18.06.2014 Gennemføres
379 Forenklinger af indberetning til Danmarks Statistik af Producent- og importprisindeks for varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
377 Skattekonto 18.06.2014 Gennemføres delvist
376 Sambeskatning og indbetaling af acontoskat ved indtræden i ny sambeskatningskreds 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
375 Disproportionale konsekvenser ved manglende engangsregistrering af historiske oplysninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
374 Skat af personalegoder er et meget kompliceret og tidskrævende 18.06.2014 Gennemføres ikke
373 Forenkling af årsregnskabsloven - Lettelse af regnskabskrav for datterselskaber 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
372 Tilpasning af Årsregnskabsloven til International Financial Reporting Standards (IFRS) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
371 Rettelser i tidligere års selvangivelser 18.06.2014 Gennemføres ikke
370 Cross Border VAT-rulings 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
369 EU-Momsinformationsportal/website 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
368 Moms på hele kreditkortgebyret ved salg af både momsfrie og momspligtige varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
367 Momsfradrag - tab ved debitorer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
366 Mulighed for at anvende IFRS for SMEs (en særlig international standard rettet imod MMV'er) som alternativ til ÅRL 18.06.2014 Gennemføres
365 Kantinemoms - forbedring af den forenklede løsning så den bliver et reelt alternativ 18.06.2014 Gennemføres ikke
364 Omvendt betalingspligt ved salg af metalskrot, mobiltelefoner m.m. 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
363 Udskydelse af indberetning til 30/6 for mikrovirksomheder og deres overliggende holdingselskaber 18.06.2014 Gennemføres
362 Forenkling / modernisering af ølafgiftsloven 18.06.2014 Gennemføres delvist
361 Forenkling af afgiftsbetalingstidspunkt for afgifter 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
360 Fjern banderolekrav 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
359 Brugen af varer i sæt som ikke er beregnet til detailsalg 18.06.2014 Gennemføres ikke
358 Leasing af motorkøretøjer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
357 Årlig opgørelse & afregning af lønsumsafgift fsv angår mindre beløb 18.06.2014 Gennemføres ikke
356 Registrering af syns-/registreringsafgiftsdata på registreringsattest 18.06.2014 Gennemføres ikke
355 Forenkling af energiafgifter 18.06.2014 Gennemføres ikke
354 Forenklinger af SKAT's Toldsystem 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
353 Driftsproblemer med SKAT's digitale løsninger på Toldområdet 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
352 Bedre konsekvensvurderinger, længere høringsfrister og øget inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med ny skattelovgivning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
351 Bedre tid til at implementere ny skatte- og regnskabslovgivning 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
350 Opbevaring af regnskabsbilag i udlandet - template til ansøgning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
349 Indberetningspligt for renter, erhvervsdrivende personer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
348 Forenkling af reglerne for personligt erhvervsdrivende 18.06.2014 Behandles
347 Opbevaring af bilag i udlandet - varighed af tilladelse 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
346 Opbevaringspligt af bilag i udlandet - formatkrav til elektroniske arkiver 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
345 Opbevaring af bilag i udlandet - europæiske regler 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
344 Kontroller ved digitale indberetninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
343 PIE'er (ændring af definition, tvungen ekstern rotation samt ikke-revisionsydelser) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
342 Samordning af Erhvervsstyrelsens CVR, Revireg og Regnskabsregistre 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
341 Smidigere omdannelse af SMBA til A/S 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
338 Udvidet evaluering af revisionspligt og revisionsomkostninger 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
337 Gør det interessant for virksomheder at levere data 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
335 Indbetaling til SKAT kommer retur 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
334 Voldgiftsklausul i de danske DBO'er 18.06.2014 Gennemføres ikke
333 Enklere fradrag for låneomkostninger 18.06.2014 Gennemføres ikke
332 Sanering af punktafgifterne 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
331 Spiritus/vinafgift på kosttilskud 18.06.2014 Gennemføres ikke