Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 18. juni 2012

Dagsordenen på mødet var følgende

 1. Velkomst v. erhvervs- og vækstminister Ole Sohn
 2. Formand Michael Ring sætter scenen
 3. Forventninger og målsætninger for Virksomhedsforum (bordrunde)
 4. Præsentation af processen for arbejdet v. projektteamet
 5. Vedtagelse af forretningsorden og kommunikation v. formanden
 6. Mødeplan v. formanden
 7. Præsentation af Admincontrol (Admincontrol vil blive anvendt til håndtering af dokumenter i Virksomhedsforum)
 8. Afrunding og evt.

Beslutningsreferat

 • Forretningsordenen for Virksomhedsforum blev vedtaget uden bemærkninger.
 • Det blev besluttet, at næste møde afholdes torsdag d. 4. oktober 2012 kl. 8.30 til 10.30 (sted følger). Herudover forventes et møde i december 2012. Forslag til mødeplan for 2013 udsendes snarest.
 • Der var enighed om, at Virksomhedsforum skal gøre en reel forskel og resultere i en enklere hverdag for virksomhederne - med respekt for samfundet. Nogle medlemmers ønske om en konkret målsætning for Virksomhedsforum drøftes på mødet den 4. oktober.
 • Medlemmerne af Virksomhedsforum blev opfordret til at sende forenklingsforslag til projektteamet for Virksomhedsforum i den udarbejdede skabelon. Fristen er den 1. september for forslag, der skal behandles på mødet d. 4. oktober. Der opfordres til at indsende forslag hurtigt muligt af hensyn til projektteamets behandling. Forslag kan sendes til enklereregler@erst.dk.
 • Virksomhedsforum vil fokusere på hurtigt at få skabt nogle konkrete resultater og forsøge at høste "lavt hængende frugter". Herefter kan forummet gå mere i dybden med områder / temaer, virksomhedsfaser eller lignende.
 • AdminControl anvendes til håndtering af dokumenter i Virksomhedsforum. Medlemmerne modtager adgang hertil via mail samt en kort vejledning.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring

Virksomheder

 • Ann Frederiksen, Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Helge Kaltoft, bestyrelsesformand i Time Managemnet System
 • Henrik Wellejus, Deloitte
 • Janicke Schultz-Petersen, MJK Automation
 • Kim Rahbek Hansen, Sticks'n'Sushi A/S

Organisationer

 • Erik Jylling, AC
 • Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Jan Fritz Hansen, Rederiforeningen
 • Jannik Bay, Landbrug og fødevarer
 • Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet (stedfortræder)
 • Leo Lybæk Hansen, LO (stedfortræder)
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Thomas Møller Sørensen, DI
 • Tom Sønderup, FSR - Danske Revisorer
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Paul Mollerup

Erhvervs- og Vækstministeriet samt Projektteamet

 • Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn
 • Lisbet Dyerberg, Erhvervsjuridisk direktør, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Katrine Ring Andreasen, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Susanne Bro Lundgren, chefkonsulent, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Sanne Olsen, projektsekretær, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Anders Hoffmann, Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Bjarke Thorbjørn Petersen, kontorchef og chef for projektteamet, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen