Spring navigation over
Indhold start

Årsrapport for Virksomhedsforum

Årsrapporten gør status for Virksomhedsforums arbejde og indeholder en række anbefalinger til regeringen om den fremadrettede indsats for afbureaukratisering.