Spring navigation over
Indhold start

Virksomhedsforum

Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der kan pege på områder, hvor reglerne opleves som unødvendigt omkostnings-
bebyrdende, eller hvor erhvervslivets dialog med offentlige myndigheder kan forenkles.

Virksomhedsforum udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger. Forenklinger kan fx være regler der bliver ændret, nye processer eller kortere sagsbehandlingstider. Det afgørende for Virksomhedsforum er, at indsatsen bliver rettet mod de områder, hvor virksomhederne efterspørger det.

Medlemmerne i Virksomhedsforum for enklere regler kommer fra både erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder, eller er eksperter med viden om forenkling.

Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Virksomhedsforum for enklere regler har siden 2012 gjort en stor forskel i arbejdet for at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen har valgt at forlænge Virksomhedsforums mandat til 2019.