Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed03.07.2014

Virksomhedsforum sætter aftryk på vækstpakke

 

3. juli 2014 Pressemeddelelse

Aftale om Vækstpakke 2014 indeholder 23 nye forenklinger for virksomhederne – bl.a. kortere sagsbehandlingstider og afskaffelse af særregler – som Virksomhedsforum for enklere regler står bag.

Virksomhedsforums formand, Michael Ring, adm. direktør i Stelton A/S:

Virksomhederne skal bruge deres tid på at drive og udvikle deres virksomhed – ikke på bureaukrati. Derfor er det meget tilfredsstillende, at der bliver lyttet til vores anbefalinger, og at vækstpakken har mange tiltag, der forenkler reglerne for erhvervslivet.

Det er vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne, at der ikke stilles strengere krav i Danmark end i andre lande. Det har også betydning for mulighederne for at bevare arbejdspladser i Danmark. Derfor er det positivt, at regeringen vil bringe brandkravene til højlagre i overensstemmelse med vores nabolande.

Blandt de forslag, som Virksomhedsforum får gennemført er kortere sagsbehandlingstider på vigtige områder som miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggetilladelser. En række særregler bliver afskaffet, mens andre regler tilpasses, så de svarer til reglerne i vores nabolande. Det gælder fx reglerne for alkoholprocent i alkoholfrie øl og brandkrav til højlagre. Regeringen styrker også arbejdet med konsekvensvurderinger af ny regulering og sætter mål for reduktionen af byrder frem mod 2020.

Michael Ring:

Ny regulering skal være gennemtænkt, og myndighederne skal have forholdt sig til konsekvenserne for virksomhederne, så der ikke kommer flere og flere nye byrder. Derfor er det positivt, at regeringen styrker konsekvensvurderingerne af ny regulering og sætter som mål, at byrderne skal reduceres med mindst 2 mia. kr. i 2020. Vi håber, det bliver fulgt op af længere høringsfrister og bedre inddragelse af erhvervslivet i lovprocessen.

Link til faktaark (pdf fil)

Kontaktperson: Formand for Virksomhedsforum for enklere regler, Michael Ring, tlf. 20 20 84 86.