Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed03.07.2014

Virksomhedsforum foreslår 55 nye forenklinger for dansk erhvervsliv

Virksomhedsforum har den 3. juli sendt 55 nye forenklingsforslag til regeringen. Hovedparten vedrører udarbejdelse af regnskab og bogføring samt administrationen ved betalingen af skatter og afgifter. Forslagene spænder vidt og vedrører alt fra, at virksomheder skal have bedre tid til at omstille sig til nye skatte- og regnskabsregler til, at det bør være enklere at opgøre skat af personalegoder.

Virksomhedsforums formand, Michael Ring, adm. direktør i Stelton A/S:

Reglerne for regnskab, bogføring, skatter og afgifter berører alle virksomheder i Danmark. Med de mange forslag, som Virksomhedsforum har sendt til regeringen i dag, er der derfor potentiale for at gennemføre væsentlige forenklinger for dansk erhvervsliv på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.

Virksomhedsforum har bl.a. foreslået, at Skattekontoen bør være enklere at administrere.

Virksomhedsforums formand, Michael Ring:

Skattekontoen er en god idé, men der har desværre vist sig at være en række uhensigtsmæssigheder ved den måde Skattekontoen fungerer på i dag. Derfor har Virksomhedsforum bl.a. foreslået, at virksomheder får bedre overblik over indbetalte beløb og mulighed for at øremærke indbetalinger. Det vil være til stor hjælp for rigtig mange danske virksomheder.

De mange forenklingsforslag kan læses på www.enklereregler.dk.

Herudover har Virksomhedsforum foreslået 6 forenklinger på andre områder, bl.a. at regeringen arbejder for at forenkle de nye forbrugeraftaleregler, der stammer fra EU. Reglerne giver forbrugere mulighed for at fortryde deres køb ved nethandel, selvom den købte vare er taget i brug. Forbrugerombudsmanden har netop offentliggjort sin fortolkning af reglerne, men ordningen er fortsat byrdefuld for virksomhederne. Michael Ring udtaler:

Reglerne om at forbrugere kan bytte varer, de har taget i brug, giver en masse bøvl for virksomheder, der sælger deres produkter over nettet. Virksomhedsforum foreslår derfor, at regeringen arbejder på at afskaffe fortrydelsesretten.

På det næste møde i Virksomhedsforum i oktober 2014, vil Virksomhedsforum behandle forslag om forenkling af EU-regulering. Virksomhedsforum opfordrer alle virksomheder til at gøre opmærksom på administrativt bøvl eller forslag til forenklinger. Alle virksomheder kan skrive til Virksomhedsforum via www.enklereregler.dk.

Kontaktperson: Formand for Virksomhedsforum for enklere regler, Michael Ring, tlf. 20 20 84 86.