Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed17.03.2014

67 nye forslag skal gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark

Det skal være nemmere at drive produktionsvirksomhed i Danmark. Derfor opfordrede erhvervs- og vækstministeren i oktober 2013 Virksomhedsforum til at komme med indspil til regeringens kommende strategi for Danmark som produktionsland. På den baggrund har Virksomhedsforum sammensat et indspil med i alt 48 forslag.

Formand for Virksomhedsforum for enklere regler, Michael Ring:

Rammevilkårene skal forbedres, hvis Danmark også fremover skal være et stærkt produktionsland, for det er ikke holdbart, hvis unødvendigt bureaukrati besværliggør driften og udviklingen af virksomhederne. Der er eksempler på, at virksomheder flytter deres produktion eller lagerfaciliteter til udlandet, fordi reglerne herhjemme er for dyre at efterleve eller fordi den offentlige sagsbehandling er for langsom. Det har vi ikke råd til.

Virksomhedsforum har blandt andet formuleret en række forslag til forenklinger på miljøområdet, som kan gøre det nemmere at drive produktionsvirksomhed i Danmark.

Formand for Virksomhedsforum for enklere regler, Michael Ring

På miljøområdet ser vi gerne, at regeringen gennemfører et væksttjek. Der er rigtig meget miljøregulering, som har betydning for produktionsvirksomheder, og det er et område, som regeringen bør prioritere i strategien. Konkret ønsker vi en forenkling af miljøgodkendelser, og at den offentlige sagsbehandling på området optimeres.

Derudover har Virksomhedsforum for enklere regler stillet 12 forenklingsforslag til regeringen, som handler om arbejdsmiljø.

Formand for Virksomhedsforum for enklere regler, Michael Ring

Langt de fleste virksomheder er optaget af at have et godt arbejdsmiljø. Nogle gange oplever de dog, at de regler der er på arbejdsmiljøområdet ikke hjælper dem i deres indsats, men nærmere er en klods om benet. Derfor har vi stillet 12 konkrete forslag til regeringen, som skal fjerne unødvendigt papirarbejde og samtidig sikre, at virksomhederne i højere grad kan få gavn af Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor erhvervslivet oplever de største administrative byrder og kommer med forslag til forenklinger til regeringen. Det er vigtigt for Virksomhedsforum, at de forslag der sendes til regeringen tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer i dagligdagen. Virksomhedsforum for enklere regler opfordrer der for alle virksomheder til at gøre opmærksom på administrativt bøvl eller forslag til forenklinger. Alle virksomheder kan skrive til Virksomhedsforum via www.enklereregler.dk, hvor man også kan se, hvilke temaer Virksomhedsforum behandler.

Virksomhedsforum for enklere regler har siden 2012 sendt i alt 330 forenklingsforslag til regeringen. Regeringen melder tilbage til Virksomhedsforum efter et følg-eller-forklar princip, og har indtil videre svaret, at 81 pct. af forslagene følges helt eller delvist.

Virksomhedsforums indspil om enklere regler for Danmark som produktionsland samt forslag på arbejdsmiljøområdet kan findes her: http://enklereregler.dk/temaer

Kontaktperson: Formand for Virksomhedsforum for enklere regler, Michael Ring, tlf. 20 20 84 86.