Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed20.03.2019

Virksomhedsforum for Enklere Regler har fortsat fokus på at rydde bøvl af vejen for mikrovirksomheder

I februar fremsendte Virksomhedsforum 14 forenklingsforslag til regeringen, som skal gøre det nemmere at drive en mikrovirksomhed i Danmark. Virksomhedsforum ønsker at forsætte fokusset på de helt små virksomheder ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der igen stiller skarpt på dem. Der er ca. 286.000 mikrovirksomheder i Danmark, og de udgør ca. 93 % af de danske virksomheder, dermed er der god grund til at holde fokus på denne gruppe.

Arbejdsgruppen vil frem mod 29. maj 2019 gå i dybden med de udfordringer med regler, som mikrovirksomhederne møder undervejs i virksomhedens levetid, særligt zoomes der i dette tema ind på etableringsfasen for de nye virksomheder. Der skal identificeres områder, hvor administrativt bøvl kan reduceres og hvor regler eller deres udmøntning kan forenkles og forbedres, så det bliver lettere og billigere for danske virksomheder at leve op til reglerne og drive deres virksomhed.

Har du selv – eller arbejder du i – en mikrovirksomhed, hører vi meget gerne om din oplevelse af bøvlede regler og administration. Det kan være du møder regler, som begrænser dit daglige arbejde, pålægger jer unødigt tung administration, eller som pålægger virksomheden unødige omkostninger? Du kan skrive til virksomhedsforum inden d. 2. april 2019 og beskrive, hvad problemet er og gerne, hvordan du foreslår, at det kunne løses, så vi kan bringe dine idéer i spil i arbejdet. Hvis Virksomhedsforum kan støtte forslaget, bliver det sendt videre til regeringen, som skal besvare forslaget efter et følg-eller -forklar princip.

Arbejdsgruppen for mikrovirksomheder 2 består af Ase, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, FSR - Danske Revisorer, HK, Landbrug & Fødevarer, SMVdanmark samt Janicke Schultz-Petersen, medlem af Virksomhedsforum som virksomhedsrepræsentant.

Virksomhedsforum arbejder for at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark og fungerer som uafhængigt, rådgivende organ for regeringens arbejde med at lette erhvervslivets omkostninger.