Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed04.07.2018

Virksomhedsforum gør en forskel – og bemærkes internationalt

Virksomhedsforum for enklere regler - årsrapport 2017

Pressemeddelelse Juli 2018

Virksomhedsforums årsrapport offentliggøres i dag. Den viser, at Virksomhedsforum i 2017 sendte 188 regelforenklingsforslag til regeringen, og at forslag fra Virksomhedsforum bidrog til lettelser på op mod 180 mio. kr.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein (bestyrelsesformand for Radiometer A/S):

”Jeg er tilfreds med det seneste års resultater. Årsrapporten viser, at Virksomhedsforum har sendt mange konkrete forenklingsforslag, der skal medføre færre byrder for erhvervslivet. Vi vil forsøge at accelerere byrdelettelserne i 2018.”.

Af årsrapporten fremgår det, at regeringen i løbet af 2017 har implementeret 104 forslag fra Virksomhedsforum. Det er en fordobling i forhold til året før. Forslag fra Virksomhedsforum bidrog til byrdelettelser på ca. 180 mio. kr. Det fremgår dog også, at der fortsat udestår implementering af en lang række forslag, at og den samlede implementeringsandel af forslag fra Virksomhedsforum som sidste år fortsat er på ca. 68 pct.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein (bestyrelsesformand for Radiometer A/S):

Forslag fra Virksomhedsforum har i 2017 givet byrdelettelser for 180 mio. kr. Vi er glade for, at regeringen i det seneste år har sat implementeringstempoet i vejret. Det er dog vitalt at tempoet for implementering skrues op, hvis regeringens målsætning om byrdelettelser for 4 mia. kr. inden 2020, skal nås”.

Udover det store arbejde med at finde regelforenklinger i dansk regulering, har Virksomhedsforum de seneste år også haft besøgt af delegationer fra en række andre lande. Henvendelserne udspringer oftest af et ønske om, at høre mere om Virksomhedsforums medlemsmæssige sammensætning, arbejdsprocessen med identificering af regelforenklingsforslag og ikke mindst, forummets samarbejde med regeringen i form af følg-eller-forklar princippet og den store åbenhed om forslag, svar og status på implementering.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein (bestyrelsesformand for Radiometer A/S):

”Det glæder mig, at Virksomhedsforum oplever udenlandsk interesse og i OECD fremhæves som ”best practice”. Men danske virksomheder oplever fortsat unødvendige administrative byrder og Virksomhedsforums arbejde er derfor ikke færdiggjort”.

Virksomhedsforum kommer i årsrapporten med flere konkrete anbefalinger til, hvordan regeringen kan sætte yderligere skub i byrdeoprydningen. Deriblandt anbefalinger om at regeringen bør implementere forslag senest 1 år efter svar, og at regeringen fortsat sender relevante forslag til EU’s REFIT-platform.

I årsrapporten anbefaler Virksomhedsforum desuden:

  1. at regeringen gennemfører mindst 85 pct. af forslagene helt eller delvist og at mindst 50 pct. gennemføres helt
  2. at 100 pct. af forslagene fra 2012-2015 er implementeret inden udgangen af 2018
  3. at regeringen implementerer forslag fra Virksomhedsforum senest 1 år efter afgivelse af svar, og at implementeringen ikke udskydes medmindre tungtvejende argumenter taler herfor
  4. at regeringen fortsat i samarbejde med Virksomhedsforum løbende sender alle relevante forslag til EU’s forenklingsplatform REFIT Platform

For yderligere kommentarer:

Kontakt formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein: 40 52 63 11

Om Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der kan pege på områder, hvor reglerne opleves som unødvendigt omkostningsbebyrdende, eller hvor erhvervslivets dialog med offentlige myndigheder kan forenkles.

Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativerne. Alle forslag fra virksomhedsforum, svar fra regeringen og status på implementering af forslag, der gennemføres, kan læses på Virksomhedsforums hjemmeside: Enklereregler.dk.

Virksomhedsforum udgiver årligt en årsrapport, som opsummerer resultaterne af Virksomhedsforums arbejde. Årsrapporten indeholder en række case beskrivelser af konkrete forslag som Virksomhedsforum har sendt til regeringen.

Årsrapporten kan findes her.

Alle virksomheder kan skrive til Virksomhedsforum via Enklereregler.dk.