Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed28.02.2018

Regler hindrer udbredelsen af økologi og kampen mod madspild

Februar 2017

Pressemeddelelse

Mange fødevarevirksomheder står i dag over for en række regler og administrative krav, der holder dem tilbage fra at tage kampen op imod madspil og udbredelsen af økologi. Hvis virksomhedernes positive arbejde skal understøttes, er der derfor brug for at rydde op i reglerne. Dét er omdrejningspunktet for nogle af de 16 regelforenklingsforslag, som Virksomhedsforum for enklere regler netop har sendt til regeringen.

Virksomhedsforum foreslår bl.a., at det økologiske spisemærke med ”guld-sølv-og bronze”, der i dag kun kan anvendes af restaurationsbranchen, også kan anvendes af mindre specialbutikker som fx håndværksbagere, slagtere, delikatesseforretninger, der ikke udelukkende producerer økologiske produkter. Økologi er generelt i vækst, men for detailvirksomhederne er udviklingen stagneret, da omfattende regler for fysisk indretning af virksomheden og dokumentation står i vejen og mange virksomheder derfor opgiver på forhånd.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

"Vi kan se, at specialbutikkerne på den ene side gerne vil producere mere økologi og kunne markedsføre sig med Ø-mærket, og at kunderne på den anden side efterspørger det. Men som reglerne er i dag kan den lokale bager, der udelukkende anvender økologisk mel, ikke lovligt reklamere med dette over for sine kunder. Vi håber derfor, at regeringen vil arbejde aktivt i EU for, at økologien også kan udbredes ad denne vej."

Virksomhedsforum har også set på regler, der hindrer kampen mod madspild. Der er fx i dag omfattende mærkningskrav, der gør det meget vanskeligt at sælge frasorteret frugt og grønt til reducereret pris.

Ud over forslagene til regelforenkling fra fødevarebranchen, har Virksomhedsforum sendt 4 øvrige forslag til regeringen, heriblandt et forslag der vil styrke unges muligheder for at forfølge iværksætterdrømmen. I dag skal mindreårige over 15 år og deres værger ansøge Statsforvaltningen om en godkendelse til at drive selvstændig virksomhed. Men lovgivningen tolkes meget restriktivt, og mange får afslag på trods af, at de har både økonomisk sikkerhed og lovende forretningsidéer. Virksomhedsforums foreslår derfor, at mindreårige over 15 år fremover kan drive selvstændig virksomhed med værgers tilladelse uden en godkendelse af Statsforvaltningen.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

"Danmark har brug for en stærkt iværksætterkultur, og det nytter ikke, at der lægges unødige hindringer i vejen for de unge, der kan og vil. Reglerne tolkes i dag alt for restriktivt af myndighederne. Hvis de unge og deres forældre sammen har besluttet at forfølge iværksætterdrømmen, bør myndighederne ikke stå i vejen for det."

Forslagene kan ses på Virksomhedsforums hjemmeside www.enklereregler.dk under hhv. temaet Fødevarebranchen og øvrige forslag, hvor regeringens svar også senere offentliggøres.

Kontakt formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein på telefon 40 52 63 11.


Fakta om Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler er et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der har til opgave at komme med forenklingsforslag der, hvor virksomhederne oplever de største byrder.

Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et "følg-eller-forklar-princip”. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Forummet består af repræsentanter fra virksomheder, eksperter og erhvervs-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Overblik over alle forslag fra mødet den 20. februar 2018

Fødevarebranchen

 • Mærkning ved fjernsalg (onlinesalg af fødevarer)
 • Større udbredelse af skrivebordskontroller i Fødevarestyrelsen
 • Accept af mærkning af sulfitter på flere sprog
 • Mulighed for at få fortrykt Ø-mærket på varer produceret i EU
 • Udvidelse af Det Økologiske Spisemærke
 • Administrative lettelser ved fødevaredonation
 • Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen
 • Undtagelse i mærkningskrav på frugt og grønt tæt på dato
 • Temperaturregler for opbevaring og transport af visse fødevarer
 • Bekendtgørelse om visse andre stoffer
 • Erstatningscertifikater
 • Tredjepartscertificeringer
 • Import af vareprøver
 • Koordinering af regler og tilsyn for virksomheder med flere aktiviteter (fødevarer, foder og biprodukter)
 • Krav om P-nummer for grovvarevirksomhed med skiftende sæsonafdelinger Økologicertifikater til USA

Øvrige forslag

 • CVR-registeret bør kunne udstede LEI-koder
 • Muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer
 • Digital indfortoldningsprocedure for visse jern- og stålprodukter ved import til EU iht. Importlicens
 • Lettere adgang for mindreåriges drift af selvstændig virksomhed