Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed24.10.2017

Enklere regler for transportbranchen og anvendelse af udenlandsk arbejdskraft

Oktober 2017

Pressemeddelelse


Virksomhedsforum for enklere regler har netop sendt 31 nye forslag til forenklinger til regeringen, som skal lette byrder og besvær for bl.a. virksomheder inden for hhv. transportbranchen og virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft.

Med et bredt fokus på hvad der hæmmer transportvirksomheder, har Virksomhedsforum sendt 15 forslag til forenklinger til regeringen.

Virksomhedsforum foreslår bl.a. at reglerne for fremvisning af køreskiver som dokumentation for kørehviletidsreglerne skal være mere fleksible. I dag skal køreskiver fra analoge tachografer følge føreren af køretøjet. Det giver problemer for virksomhederne, når føreren skifter job eller de skrøbelig skiver går i stykker. I stedet foreslås det, at de kan opbevares på virksomhedens kontor, så virksomheden undgår risiko for bødeforlæg.

Formanden for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

”Meget transport sker på tværs af landegrænser og erhvervet er udsat for stærk international konkurrence. Det er derfor vigtigt, at regeringen er opmærksom på at fjerne unødvendige bump på vejen, der tager tid og ressourcer væk fra at drive en effektiv forretning.”

Herudover sender Virksomhedsforum 16 forslag til regeringen vedrørende udenlandsk arbejdskraft, der også tidligere har haft særskilt fokus i Virksomhedsforum.

Virksomhedsforum foreslår bl.a., at det skal være nemmere for virksomhederne at sikre, at de ikke har illegal arbejdskraft ansat. Dette kan bl.a. ske ved en samkøring af offentlige registre, så virksomhederne orienteres, hvis de har medarbejdere ansat, der har eller er på vej til at miste deres arbejdstilladelse.

Formanden for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

”Det er helt afgørende, at danske virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft fra udlandet samt mulighed for at hente medarbejdere fra virksomhedens udenlandske afdeling til Danmark for en kortere eller længere periode. Samtidig skal det selvfølgelig sikres, at virksomhederne ikke uforvarende har illegal arbejdskraft ansat, fordi myndighederne ikke kan oplyse, om medarbejderen har en gyldig arbejdstilladelse”.

Forslagene bliver nu sendt til regeringen, der har forpligtet sig til enten at gennemføre forslagene eller at forklare, hvorfor den ikke gennemfører dem.


Forslagene kan ses på Virksomhedsforums hjemmeside www.enklereregler.dk under temaerne Transport og Udenlandsk arbejdskraft 2, hvor regeringens svar også senere offentliggøres.

Kontakt formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein på telefon 40 52 63 11.

Fakta om Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler er et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der har til opgave komme med forenklingsforslag der, hvor virksomhederne oplever de største byrder.

Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et "følg-eller-forklar-princip”. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Forummet består af repræsentanter fra virksomheder, eksperter og erhvervs-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Overblik over alle forslag fra mødet den 11. oktober fordelt på ressortministerier

Forslag fra temaet ”Transport”:

Justitsministeriet

 • Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol

Miljø- og Fødevareministeriet

 • Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne
 • Digitalisering af Miljøzonemærker
 • Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden
 • Revision af vejledning og digital løsning for indenrigserklæringer
 • Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter
 • Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører
 • Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter

Transport- Bygnings- og Boligministeriet

 • Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods
 • Lastbilers totalvægt og udstyr: ophævelse af 20 %-reglen
 • Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel
 • Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort

Skatteministeriet

 • Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild
 • Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader

Sundhedsministeriet

 • Sammentænkning af skibssyn

Forslag fra temaet ”Udenlandsk arbejdskraft”:

Beskæftigelsesministeriet

 • Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene

Skatteministeriet

 • Justering af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Justering af betydningen af koncernens struktur i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Justering af bruttoskatteordningen, således at en tillægskontrakt til ansættelseskontrakten er tilstrækkelig til at kunne anvende bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Udstedelse af vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Lettelse af arbejdsgange i forbindelse med beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandske datterselskaber/koncernselskaber
 • Kontaktpersonordning ved SKAT

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • Beløbssporet på Fast-track ordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Forhindre ulovlig arbejdskraft via sammenstød af registre
 • Sagsbehandling af medfølgende familie på Fast-track ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Klare retningslinjer for indberetning om ændrede ansættelsesforhold for medarbejdere med opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne
 • Vejledning om arbejdstilladelse ved SIRI
 • Dokumentation for indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved SIRI
 • Kontaktpersonordning ved SIRI
 • Registrering af EU-borgere ved Statsforvaltningen
 • Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen