Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed14.09.2017

Besværlige fødevareregler søges

Foto: Medarbejdere på en fødevarevirksomhed

Virksomhedsforum for enklere regler har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til regelforenklinger og fjernelse af administrativt bøvl for fødevarebranchen i Danmark.

Arbejdsgruppen består af DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer samt LO repræsenteret af 3F og NNF.

Arbejder du inden for fødevarebranchen, fx forarbejdningsindustrien, procesindustrien, foderproduktion, engros- eller detailhandel? Møder du regler, der begrænser det daglige arbejde eller pålægger virksomheden unødige omkostninger? Regler, som er svære at forstå og måske bøvlede at efterleve? Oplever du andre udfordringer, fx når du skal udføre administrative opgaver som indberetninger, registreringer mv?

Skriv til Virksomhedsforum inden 7. november – forklar hvad problemet er og gerne, hvordan du foreslår det kunne fungere i stedet, så vi kan lade det indgå i vores arbejde.

Hvis Virksomhedsforum kan støtte forslaget, bliver det sendt videre til regeringen.

Virksomhedsforum arbejder for at gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark og fungerer som uafhængigt, rådgivende organ for regeringens arbejde med at lette erhvervslivets omkostninger.

Forslagene skal handle om, hvordan administrativt bøvl og bureaukrati kan reduceres og hvordan regler kan forenkles, så det bliver billigere og lettere for danske virksomheder at leve op til reglerne.

Regeringen skal behandle forslagene efter følg-eller-forklar-princippet, dvs. regeringen enten skal gennemføre forslaget eller forklare, hvorfor det ikke gennemføres.