Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed14.06.2017

Virksomhedsforum for enklere regler rydder op i byrderne

14. juni 2017 Pressemeddelelse

Virksomhedsforum offentliggør i dag sin årsrapport. Rapporten viser bl.a. viser, at forummet i løbet af 2016 har sendt 139 nye konkrete forslag til, hvordan regeringen kan gøre det billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

Årsrapporten viser, at regeringen rent faktisk lytter, når vi kommer med forslag til, hvordan byrderne kan lettes for erhvervslivet. Derfor vil jeg også opfordre alle virksomheder til at fortælle os om det bøvl og besvær, de møder i deres hverdag, så vi kan få gjort op alle de overflødige byrder - store som små.

Årsrapporten viser også, at Virksomhedsforums forslag har udmøntet sig i væsentlige lettelser. Blandt andet har en halv million ejere af enkeltmandsvirksomheder fået mulighed for at bruge deres private NemID i deres virksomheder. Det har lettet byrderne med 93 mio. kr. årligt.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

Virksomhedsforums forslag om at gøre det muligt for 500.000 virksomheder at benytte privat NemID i deres virksomheder letter byrderne for virksomhederne med 93 mio. kr. årligt. Det viser, at selv små tekniske ændringer af de offentlige it-systemer kan have stor betydning for virksomhederne.

Virksomhedsforum kommer i årsrapporten også med en række konkrete anbefalinger til, hvordan regeringen kan sætte yderligere skub i byrdeoprydningen. Blandt andet anbefaler Virksomhedsforum, at regeringen implementerer forslag hurtigere, så virksomhederne hurtigere får gavn af lettelserne.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

Det er afgørende, at positive tilkendegivelser følges op af handling. I Virksomhedsforum mener vi, at det er realistisk at forvente, at forslag gennemføres inden for maksimalt et år.

Kontakt formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein: 40 52 63 11

Om Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der kan pege på områder, hvor reglerne opleves som unødvendigt omkostningsbebyrdende, eller hvor erhvervslivets dialog med offentlige myndigheder kan forenkles.

Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativerne.

Virksomhedsforum udgiver årligt en årsrapport, som opsummerer resultaterne af Virksomhedsforums arbejde. Årsrapporten indeholder en række case beskrivelser af konkrete forslag som Virksomhedsforum har sendt til regeringen.

I årsrapporten anbefaler Virksomhedsforum desuden:

  1. at regeringen gennemfører mindst 85 pct. af forslagene helt eller delvist og at mindst 50 pct. gennemføres helt
  2. at regeringen i løbet af 2017 besvarer alle forslag fra før 2016
  3. at 100 pct. af forslagene fra 2012-2015 er implementeret inden udgangen af 2017
  4. at regeringen fremadrettet implementerer forslag fra Virksomhedsforum senest 1 år efter afgivelse af svar, og at implementeringen ikke udskydes medmindre tungtvejende argumenter taler herfor
  5. at regeringen fortsat i samarbejde med Virksomhedsforum løbende sender alle relevante forslag til EU’s forenklingsplatform REFIT Platform

Årsrapport fra Virksomhedsforum for enklere regler (pdf)

Alle virksomheder kan skrive til Virksomhedsforum via www.enklereregler.dk