Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed05.04.2017

Virksomhedsforum har fokus på transporterhvervet - har du forslag?

Virksomhedsforum for enklere regler har nedsat en arbejdsgruppe, der kigger på bøvlede regler på transportområdet. Arbejdsgruppen består af DI, Dansk Erhverv, Rederiforeningen samt Landbrug og Fødevarer. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til forenklinger for transportsektoren i Danmark.

Arbejder du indenfor transport eller tilstødende erhverv – til lands, til vands, i luften? Møder du regler, der begrænser det daglige arbejde eller pålægger unødige omkostninger? Regler, som er svære at forstå, måske bøvlede at efterleve? Oplever du andre udfordringer, fx når du skal udføre administrative opgaver som indberetninger, registreringer mv?

Skriv til Virksomhedsforum inden 1. juni – forklar hvad problemet er og gerne, hvordan du foreslår det kunne fungere i stedet, så vi kan lade det indgå i vores arbejde. Hvis Virksomhedsforum kan støtte forslaget, bliver det sendt videre til regeringen.

Virksomhedsforum arbejder for at gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark og fungerer som uafhængigt, rådgivende organ for regeringens arbejde med at lette erhvervslivets omkostninger.

Forslagene skal handle om, hvordan administrativt bøvl og bureaukrati kan reduceres og hvordan regler kan forenkles, så det bliver billigere og lettere for danske virksomheder at leve op til reglerne.