Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed15.02.2017

Kommissionen gennemfører en række forenklingsforslag - ca. halvdelen af dem er fra Virksomhedsforum

Europa-Kommissionen etablerede i 2015 en regelforenklingsplatform under det såkaldte REFIT-program (Regulatory Fitness and Performance). REFIT-platformen består af repræsentanter fra medlemsstaterne og interessenter, som udarbejder og vurderer forenklingsforslag til Kommissionen vedr. EU-regulering. Platformen er inspireret af det danske Virksomhedsforum for enklere regler, og 2 medlemmer af Virksomhedsforum er også medlemmer i REFIT Platformens interessentgrupper – Geert Laier Christensen fra Dansk Erhverv og Heidi Rønne fra FTF.

Virksomhedsforum har været en væsentlig bidragsyder til de anbefalinger, som REFIT Platform foreløbigt har sendt Kommissionen. I alt har REFIT Platform til dato sendt 24 forslag til REFIT, hvoraf 11 kommer fra Virksomhedsforum. Nu er Kommissionen vendt tilbage med svar på de enkelte forslag.

REFIT-platformen har sendt et brev til Virksomhedsforum med Kommissionens tilbagemelding. Se opsummering af svarene i brevet her .

Af brevet fremgår, at samtlige 11 forslag fra Virksomhedsforum imødekommes. Det sker enten ved at igangsætte nye politiske initiativer eller ved at inddrage anbefalinger i igangværende revisioner af eksisterende regulering. Det vedrører forslagene:

21. Ensret de nationale registreringssystemer for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i alle 27 EU-medlemslande. (Referencenummer # 3.11)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

112. Fødevarekontaktmaterialer – overensstemmelseserklæringer. (Referencenummer #3.14)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum her.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

399. Klare EU-rammevilkår for landmænd på krydsoverensstemmelsesområdet (Referencenummer #3.18*).

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

400. Risikobaseret analyse og prøveudtagning på fødevareområdet (restkoncentrationer og mikrobiologi mv.). (Referencenummer #3.19)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

403. Bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder. (Referencenummer #3.20)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

404. EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande. (Referencenummer 3.21)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

408. Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer. (Referencenummer #3.23)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

414. Reducer overlap og ensart metoder, der ligger til grund for krav til byggevarer på tværs af EU initiativer. (Referencenummer #3.10)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

415. Ændring af Cookie-bekendtgørelsen. (Referencenummer #3.4)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

419. Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU. (Referencenummer #3.6)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Se anbefalingen fra REFIT Platform.

104. Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt(Referencenummer #3.15)

Se det oprindelige forslag fra Virksomhedsforum.
Anbefalingen fra REFIT Platform er pt. ikke online.

*Referencenummeret henviser til nummeret i brevet.

Derudover indeholder brevet oplysninger om status på de øvrige 12 indspil fra Virksomhedsforum, der endnu ikke vedtaget som anbefalinger af REFIT Platformen.