Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed25.10.2016

Virksomhedsforum til regeringen: Fjern byrderne på byggeområdet

Virksomhederne inden for byggeriet møder hver dag unødvendige regler og byrder, som står i vejen for deres vækst og udvikling. Virksomhedsforum har derfor formuleret 17 konkrete forslag til, hvordan regeringen kan forbedre reguleringen på byggeområdet, så den bliver mindre byrdefyld for erhvervslivet.

Virksomhedsforum peger blandt andet på, at det er problematisk, at det er virksomhederne, der i dag står med regningen, hvis de støder på arkæologiske fund i forbindelse med udgravninger. Udgifterne til arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og konservering af fund kan nemlig nemt løbe op imellem 1 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Samtidig betyder undersøgelserne, at udgravningerne bliver forsinket. Resultatet er, at virksomhederne ofte dropper alle planer om udgravning, hvis de støder på arkæologiske fund, da omkostningerne til arkæologiske undersøgelser ikke opvejer den mulige fortjeneste for virksomheden. Resultatet er, at de arkæologiske fund ikke bliver udgravet og råstoffer, som eksempelvis sand eller grus, ikke bliver indvundet. Virksomhedsforum foreslår derfor, at det fremover bør det være staten, der betaler omkostningerne til arkæologiske undersøgelser, da det er i bred samfundsinteresse at få belyst dansk samfundshistorie.

Alle forslag vedrørende byggebranchen kan ses her.

Derudover sender Virksomhedsforum også 11 øvrige forslag til forenkling, som bl.a. er formuleret på baggrund af ”Væk Med Bøvlet”- kampagnen, som Virksomhedsforum gennemførte i efteråret 2015. En del af forslagene stammer derfor direkte fra virksomheder, der har benyttet muligheden for at sende forslag til regelforenklinger ind.

Se listen med øvrige forslag her.

Virksomhedsforum mødes næste gang den 2. februar 2017.