Spring navigation over
Indhold start

Mikrovirksomheder 1

Der findes omtrent 286.000 mikrovirksomheder i Danmark, det vil sige virksomheder mellem 0 og 10 an-satte, og de udgør derfor ca. 93 procent af de danske virksomheder. Fælles for mange mikrovirksomheder er, at indehaveren deltager i den daglige drift og skal være med til at bidrage til indtjeningen og skaffe kunderne. Derudover er indehaveren ’direktøren for det hele’ og har meget forskellige administrative opgaver. Det medvirker at administrativt bøvl rammer mikrovirksomhederne ekstra hårdt, for eksempel i indberetninger til myndighederne, fordi de ikke har specialiserede administrative kompetencer. Det er for mikrovirksomheder afgørende, at kontakten med myndighederne går gnidningsfrit.

Der er derfor behov for at tage stilling til, hvor man ville kunne lempe reglerne, indrette digitale løsninger anderledes, eller give dispensation til de mindste virksomheder, som eksempelvis første anmodning om at få sygedagpenge-refusion. Men lempelser eller mulighed for dispensation kan ikke stå alene. Mikro-virksomhederne er meget optagede af at efterleve reglerne på korrekt vis på deres område – de har brug for let tilgængelig hjælp og rådgivning fra myndighederne, gerne telefonisk

De fremsendte forslag i dette katalog fokuserer i høj grad på at få det hverdagslige til at glide mere smidigt for de danske mikrovirksomheder: Det er justeringer, som er målrettet det formål at reducere den store kompleksitet, som mikrovirksomhederne møder ved regelefterlevelsen.


< Tilbage