Spring navigation over
Indhold start

Kontrol og tilsyn

Virksomhedsforum har en vision for kontrol og tilsyn. Visionen er, at der skal være forudsigelighed i kontrol, der skal være fokus på virksomhedernes retssikkerhed, der skal være klarhed om formålet med kontrollen og bedre vejledning fra myndighederne og endelig skal der være proportionalitet i kontrollen.

Det bagvedliggende rationale bag kontroller bør altid være at øge regelefterlevelsen.

Der er tre slags virksomheder i relation til kontrol og tilsyn:

Dem, der kan og vil
Dem, der vil, men ikke kan
Dem, som hverken vil eller kan

De første to grupper skal hjælpes og mødes som en medspiller fra myndighedernes side f.eks. gennem orientering fra myndigheder /organisationer; samt vejledning fra og dialog med myndigheder.

Gruppen af dem som hverken vil eller kan, må myndighederne gerne slå ned på, på en fair måde, da det ellers skader den øvrige branche.


< Tilbage