Spring navigation over
Indhold start

Kontaktformularen 'Send et forslag'

Læs om privatlivspolitik i forbindelse med kontaktformularen 'Send et forslag', hvor du kan indsende forslag til at ændre forhold, der gør det unødigt besværligt at drive virksomhed

Når du benytter denne service samtykker du til, at Enklereregler.dk behandler oplysninger om dig med det formål, at dit input indgår i Virksomhedsforums arbejde med at udarbejde forslag til regelforenkling til regeringen. Vi gemmer din e-mailadresse og evt. virksomhedsnavn.

Formålene med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udarbejde forslag til regelforenkling. Forslagene, der har indarbejdet input fra virksomhederne, offentliggøres på Enklereregler.dk. Alle personoplysninger fjernes før offentliggørelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som din e-mailadresse.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere
  • Virksomhedsforum for enklere regler

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Herudover videregives oplysningerne til Virksomhedsforum mhp. at udarbejde forslag til regeringen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt, at vi kan yde en god service, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, konsekvensen heraf vil være, at du ikke længere vil kunne benytte denne service.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.