Spring navigation over
Indhold start

Implementerede forslag

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
422 Governance - Implementering 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
419 Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
418 Konsekvens af nationale særregler 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
417 Indførelse af frist for indsigelse mod fastsættelse af værdiforringelse 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
416 Fjerne krav om brug af standardfortrydelseserklæring 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
409 Løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
408 Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
407 Indberetning af statistik vedr. Forskning, udvikling og innovation 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
406 Virksomheder skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for arbejdsskadesagen eller statistikformål 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
404 EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
403 Bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
399 Klare EU-rammevilkår for landmænd på krydsoverensstemmelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
396 Pro rata system ved ansøgning om støtte på permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
386 Lempelse af handelsnormerne for frisk frugt og grønt (forslag vedr. kvalitetskrav) 23.10.2014 Gennemføres Implementeret