Spring navigation over
Indhold start

Implementerede forslag

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
737 Økologicertifikater til USA 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
734 Import af vareprøver 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
728 Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
727 Administrative lettelser ved fødevaredonation 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
718 Kontaktpersonordning ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
711 Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
710 Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
706 Kontaktpersonordning ved SKAT 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
700 Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
685 Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
684 Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forskning, Udvikling og Innovation 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
683 Obligatoriske brugertests af indberetninger til Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
682 Databehandleraftaler - uensartet praksis på tværs af kommuner 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
680 Databehandleraftaler - omfattende krav til underleverandører 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
678 Virksomheder skal kun indberette data til det offentlige ét sted 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
675 Indførelse af krav om servicedesignanalyse ved større offentlige IT-projekter 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
669 Indberetning af selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen - varsler ved ændringer 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
664 Samkøring af virksomheders grundregistreringer mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
657 Bedre kommunikation i forbindelse med fejl under digitale indberetninger i eIndkomst 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
650 Tydelig markering af kladder til sygefraværsanmeldelser i NemRefusion 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
649 NemRefusion: Anmeldelse af "tidlig opfølgning på sygdom" (Fast-track ordningen) skal automatisk medføre anmeldelse af sygdom til kommunen 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
648 Virksomhedsleje af udenlandsk indregistrerede mobilkraner i Danmark 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
647 Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
646 Afskaf regel om ilandsætningstilladelse 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
644 Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
642 Øget fleksibilitet ved byggetilladelser til indendørs sceneopbygning 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
641 Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
640 Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
639 Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
637 Kvartalsvis indberetning af spilafgift i forbindelse med offentlige forly-stelser 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
631 Digitalisering af tinglysning af større lystfartøjer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
629 T1 postkasse ved krydstogtsterminal 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
628 Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
627 Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
624 Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
623 Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
621 Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
620 Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
619 Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
616 Provianteringscertifikat på engelsk 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
615 Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
614 Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
612 Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
610 Løbende tilpasning af Næste generation Digital Post (NgDP) 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
609 Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
608 Flere oplysninger i notifikationsmails og -sms'er fra Digital Post 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
607 Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
606 Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
605 Reminder om udløb af alkoholbevilling 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
604 Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
603 Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
600 Forenkling af krav til ventilationsløsninger i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
599 Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
597 Nemmere ombytning af kørekort for buschauffører fra EU-lande 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
596 Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
594 Nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
593 Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
587 Ændring af Naturbeskyttelsesloven 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
584 Proportionalitet i reglerne om tilgængelighed i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
582 Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon, ESPD 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
581 Log-ud på Virk bør fungere bedre 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
579 Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
576 Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
575 Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
574 Kommunikation på engelsk fra Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
573 Register vedr. social sikring ved udstationering 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
572 Digital kommunikation med Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
566 Restaurationsloven salg af alkoholholdige smagsprøver og vinsmagningsarran-gementer 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
565 Markedsføring: Serviceeftersyn af en række bekendtgørelser 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
564 Mærkning med enhedspris 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
562 Lov om betalingstjenester: Loyalitetskort 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
561 Registrering som socialøkonomisk virksomhed 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
560 Mulighed for ophørte virksomheders fortsatte adgang til den digitale postkasse 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
557 Distribution af farligt gods 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
556 Smidigere krav til fremsendelse af dokumenter til ambassaden 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
555 Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
552 Automatisk forlængelse af sagsbehandlingstiden for opholds- og arbejdstilladelse 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
551 Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
548 Selvvalg af håndkøbslægemidler 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
545 Kommunikation på engelsk fra SKAT 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
540 Det Digitale Motorregister (DMR) hos SKAT låser for muligheden for at betale restregistreringsafgift for biler, hvor synsfristen er overskredet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
535 Første modtager af økologiske varer fra 3. land 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
533 Lempelse af 1/3-reglen 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
532 Lempelse af krav om sporbarhed på batch-niveau 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
530 Æg må kun sælges indtil 7 dage før mindst holdbar til datoen - reduktion af madspild 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
523 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
520 Mulighed for løbende revidering af bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
518 Ændring af reglerne for anvendelse af gødning som brændsel 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
512 Undersøgelse af norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
509 Bedre håndtering af el- og vandafgift for turismeerhvervet 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
508 Lettere anmeldelse af gravearbejde 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
507 Oprettelse eller forlængelse af lærlingekontrakt digitalt 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
505 CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra ERST 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
503 Enklere regler for ikke certificerede midlertidige bygningskonstruktioner, eks. messe-stande 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
502 Brandkrav i forbindelse med landbrugsbyggeri 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
501 Lempelser af regler for skiltning 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
499 Hobbybiavl for efterlønsmodtagere 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
498 Krav om at anmelde ejerskifte af personlifte til Arbejdstilsynet 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
494 Erstatningsnummerplader ved skader 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
492 Ændring af praksis med inddrivelse af gæld hos iværksættere 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
491 Forenkling af uhensigtsmæssig og ubegrundet praksis om "nærmeste toldsted" 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
488 Forenkling af indberetninger af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere til Finanstilsynet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
487 Tilføje opdateret SSL certifikat til Virk 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
486 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 1 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
485 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 2 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
483 Forenkling af digital post i virksomhedernes e-Boks 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
482 Ansøgning om social sikring - Udbetaling Danmark 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
480 Problemer med uvarslede kontrolbesøg på fyrværkerivirksomheder 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
476 Krav til verificering i VIES-systemet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
475 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
473 Målrettede og kloge tilsyn af private hospitaler 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
472 Struktur og ensretning af tilsynet på det sociale område (børn, voksne, ældre) 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
471 Forenkling af reglerne for udstedelse af E-fragtbreve i henhold til CMR-konventionen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
470 Muligheder for brug af varslede kontrolbesøg i landbruget skal udnyttes i videst muligt omfang 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
469 Specialisering og branchekendskab hos kontrollører i Fødevarestyrelsen 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
468 Stål - forskellige tilgange til vægtdefinition i EU 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
466 Dagsorden for miljøtilsyn 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
462 Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
461 Midlertidige kompetencebeviser skal fremover udstedes af lokal tilsynsførende/kødkontrol 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
460 Nytænkning af modellerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater, opfindelser og forskerydelser 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
458 Offentlige myndigheder skal betale til tiden 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
457 Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
456 Ensretning af regler for erhvervsmæssig persontransport i personbil 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
455 Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
454 Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
453 Ensretning af hastighedsgrænser i byerne 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
452 Sygedagpenge refusion 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
451 Affaldsgebyr 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
449 Virksomhedsdokumenter med flere officielle kendetegn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
446 Bedre overblik over offentlige støttemuligheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
444 Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
443 Selvbetjening på engelsk 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
442 Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
441 Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
440 Procedure for ansøgning om SVU- og VEU-godtgørelse 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
439 Miljøordninger (naturpleje): Lempelse af regler for tilbagebetalingskrav på hidtil udbetalt tilskud 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
436 Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
434 Startpakke til iværksættere 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
433 Mulighed for at få forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
432 Oversættelse af danske momsregistreringsregler for busoperatører til engelsk og tysk 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
431 Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
430 Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
429 Nulindberetning af løn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
427 Oprettelse af NemID: Kategorier 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
426 Bedre vejledning ved oprettelse af NemID 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
425 Øget fokus på de små virksomheders udbytte af vejledningstilbud fra Eksportrådet 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
423 Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
422 Governance - Implementering 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
419 Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
418 Konsekvens af nationale særregler 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
417 Indførelse af frist for indsigelse mod fastsættelse af værdiforringelse 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
416 Fjerne krav om brug af standardfortrydelseserklæring 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
411 Rederier pålægges unødvendige byrder i form af undersøgelser og miljøredegørelser med henvisning til bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
410 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
409 Løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
408 Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
407 Indberetning af statistik vedr. Forskning, udvikling og innovation 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
406 Virksomheder skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for arbejdsskadesagen eller statistikformål 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
404 EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
403 Bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
399 Klare EU-rammevilkår for landmænd på krydsoverensstemmelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
396 Pro rata system ved ansøgning om støtte på permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
392 Klarere regler og ensartet fortolkning af regler i forhold til vin og spiritus 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
391 Fortolkning af veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
388 SKAT skal overholde procedure for udbetaling af virksomheders tilgodehavender 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
386 Lempelse af handelsnormerne for frisk frugt og grønt (forslag vedr. kvalitetskrav) 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
383 Forenklet rapportering til Dansk Retursystem 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
382 Enklere opkrævning af affaldsgebyr 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
380 Udskiftning af staldbygninger skal ikke altid kræve miljøgodkendelse 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
376 Sambeskatning og indbetaling af acontoskat ved indtræden i ny sambeskatningskreds 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
375 Disproportionale konsekvenser ved manglende engangsregistrering af historiske oplysninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
373 Forenkling af årsregnskabsloven - Lettelse af regnskabskrav for datterselskaber 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
372 Tilpasning af Årsregnskabsloven til International Financial Reporting Standards (IFRS) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
370 Cross Border VAT-rulings 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
369 EU-Momsinformationsportal/website 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
367 Momsfradrag - tab ved debitorer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
364 Omvendt betalingspligt ved salg af metalskrot, mobiltelefoner m.m. 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
361 Forenkling af afgiftsbetalingstidspunkt for afgifter 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
360 Fjern banderolekrav 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
358 Leasing af motorkøretøjer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
354 Forenklinger af SKAT's Toldsystem 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
353 Driftsproblemer med SKAT's digitale løsninger på Toldområdet 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
352 Bedre konsekvensvurderinger, længere høringsfrister og øget inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med ny skattelovgivning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
351 Bedre tid til at implementere ny skatte- og regnskabslovgivning 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
350 Opbevaring af regnskabsbilag i udlandet - template til ansøgning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
349 Indberetningspligt for renter, erhvervsdrivende personer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
347 Opbevaring af bilag i udlandet - varighed af tilladelse 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
346 Opbevaringspligt af bilag i udlandet - formatkrav til elektroniske arkiver 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
345 Opbevaring af bilag i udlandet - europæiske regler 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
344 Kontroller ved digitale indberetninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
343 PIE'er (ændring af definition, tvungen ekstern rotation samt ikke-revisionsydelser) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
342 Samordning af Erhvervsstyrelsens CVR, Revireg og Regnskabsregistre 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
341 Smidigere omdannelse af SMBA til A/S 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
340 Forenkling af ny forbrugeraftalelov 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
339 Online håndtering af udførselstilladelser i forbindelse med eksportkontrol 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
338 Udvidet evaluering af revisionspligt og revisionsomkostninger 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
337 Gør det interessant for virksomheder at levere data 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
336 Miljøstyrelsens App "TJEK KEMIEN" 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
335 Indbetaling til SKAT kommer retur 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
332 Sanering af punktafgifterne 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
330 Boksstørrelser til heste 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
329 Evaluering af kravet om at sygefravær skal beskrives i APV'en 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
328 Psykisk arbejdsmiljø - evaluering af spørgeskema og Arbejdstilsynets kommunikation til virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
327 Besøgsrapporten forbedres 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
325 Der er en række udfordringer med afgørelse uden påbud 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
322 Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
321 En billigere, risiko og behovsbestemt samt dialogbaseret fødevarekontrol 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
320 Virksomhedsrettet eksportindsats i Fødevarestyrelsen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
318 Lettelser vedr. import 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
317 Én indgang til det offentlige på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
316 Omkostningerne på kødkontrolområdet bør reduceres 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
314 Indførsel af forhåndsgodkendelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
312 Krav til sporbarhed skal være praktisk mulige og økonomisk forsvarlige 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
310 Effektiv opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
309 Rettidig annoncering af ny lovgivning 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
308 Forenkling af den danske model for miljøgodkendelse af drifts- og anlægsændringer på bestående virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
306 Én blanket ved ansøgning om jobrotationsydelse gældende for samtlige jobcentre i Danmark 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
305 Nabotjek som inspiration til forenkling af miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
304 Større fleksibilitet ved udnyttelse af produktionstilladelser 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
302 En generel lovreform på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
301 Forenklede sagsgange i forbindelse med anti-dumping og anti-subsidieundersøgelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
300 Mulighed for at udarbejde visse selskabsdokumenter udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
299 Mulighed for at rekvirere visse udskrifter fra www.cvr.dk og ERST på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
298 Kvantitativt mål for reduktion af byrder 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
296 Ny målemetode til at opgøre virksomheders byrder forbundet med at efterleve offentlige lovkrav 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
295 Indførelse af track-and-trace for sagsbehandlingen i offentlige myndigheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
294 Samtidighed i sagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
293 Bedre Konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
292 En indgang for produktionsvirksomhederne på områder, hvor det er relevant 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
291 Rettidig inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med implementering af EU-regulering 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
290 Bedre konsekvensvurderinger af EU-implementering 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
289 Opfølgning på konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
287 Vejledninger til nye love og bekendtgørelser skal udstedes, inden reglerne træder i kraft 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
286 Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
285 Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
284 Opbevaring af farmaceutisk dråbeprodukt på højlager 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
283 Synlig og klar kommunikation af og dokumentation for praksisændringer 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
282 Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljøgodkendelsessager Vilkårene/reguleringen skal være baseret på miljøbelastningen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
281 Flere anmelderordninger på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
280 Miljøgodkendelser - gennemskuelig anvendelse af reglerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
279 Vejledning angående nanoregister og opstilling af tilhørende produktlister 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
278 Reform af den kommunale byggesagsbehandling 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
277 Problemer med ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
276 Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
274 Væksttjek på udvalgte områder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
273 Bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
272 Timeoverførselsreglerne bør afvikles 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
271 Beregningsperioden for dagpenge øges fra 3 til 12 måneder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
269 Mulighed for at skifte arbejdsfordelingsmodel 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
268 Nøglemedarbejdere undtages for arbejdsfordeling 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
267 En privatisering af brandsagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
266 Udbredelse af best practice eksempler i kommunerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
265 Virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
264 Revision af godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
263 Nemmere at finde toldpositionskoder ved indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
261 Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
260 Samlede månedsafregninger på WebReg-registreringer for anmelder 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
259 Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af idep.web 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
258 Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i i løbet af et år 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
257 Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
256 Misligholdte digitale kreditaftaler skal kunne tvangsfuldbyrdes i fogedretten 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
254 Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
253 Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
252 Ingen tillægsgodkendelse ved ændring af arealstatus, når miljøbelastningen er uændret 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
251 Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
250 Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
249 Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
248 Leder i virksomhed skal have adgang til at se indberetninger 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
246 Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
245 Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
243 Indberetninger til DST koordineres med virksomhedens tidsplan 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
242 Nemmere brugerrettighedsstyring 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
241 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at give alle rettigheder til en medarbejder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
240 Signatur for virksomheder uden ansatte 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
239 Rettigheder til ét CVR nr's NemID når virksomheden har flere CVR numre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
238 SKAT's brugerrettighedsstyring - uforståelige titler på rettigheder / roller 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
236 Fortsat problemer - herunder uklar information ved digital indsendelse af grønt regnskab 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
234 Arbejdstilsynets udtrækning af virksomheder, en koordinering af teknikken 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
233 Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt for at utilsigtede besøg minimeres 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
232 Sagsbehandlingstiden i Arbejdstilsynet ved klager over strakspåbud skal forkortes 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
231 Guide til indberetning af arbejdsskader 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
230 Online værktøj til gennemførelse af APV 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
229 Fælles kommunale standardblanketter 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
228 Forenkling af arbejdsgiverens underretningspligt til kommune ved beskæftigelse af unge under 18 år 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
227 Koordinering af tilsynsbesøg og regulering på arbejdsmiljøområdet i forhold til andre myndigheders tilsyn og regler 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
226 Fortolkning om reglerne om unges arbejde 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
225 Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker/statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
224 Man bør kunne ændre regnskabsåret ét sted, og ændringen bør derefter gælde i både Erhvervsstyrelsen og SKAT 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
223 Sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
222 Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
220 Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
219 Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
218 Indberetning til Danmarks Statistik vedr. Forskning, Udvikling og Innovation 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
216 Sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
215 Det burde ikke være nødvendigt med dobbelt log ind 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
214 Bedre overblik over indberetninger på Virk.dk og DST.dk 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
213 Print af egne indberetninger til virk.dk 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
212 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at lederen kan anvende privat NemID i virksomheden 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
211 Brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
210 Indberetninger ved EU-handel til Listesystem 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
209 Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
208 Miljøgodkendelse af arealer skal kunne holde trit med moderne produktionsformer 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
207 Forenkling og ensretning af krav til højlagre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
206 Dobbelte undersøgelser ved indvinding af råstoffer 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
205 Kontantløs betaling 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
204 Indberetning af arbejdsskade - uhensigtsmæssigheder ved indberetning i EASY 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
203 Kommunale servicemål for erhvervslivet 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
202 En indgang for erhvervslivet i alle kommuner 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
201 Genbrug af data i forbindelse med indberetning af arbejdsskader 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
199 Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
198 Forbedring af kvalitet og hastighed i Fødevareministeriets Klagecenters sagsbehandling 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
196 En indgang for virksomheder i sygedagpengesager 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
195 Virksomheder kender ikke arbejdstimer og produktivitet for fleksjobbere, der søger job, og det vanskeliggør rekrutteringen 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
194 Ensartede og standardiserede regler for prissætningen på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
193 Flere baggrundsoplysninger tilgængelige i kommuneplaner efter planloven 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
192 SKAT dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
189 Revision af lov om godkendelse, tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
188 VERA og optagelseskrav til Teknologilisten 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
186 Klare rammer for oplysningskrav i forbindelse med miljøgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
185 Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter - opdatering af ansøgningsskema 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
182 Gyllealarmer og gyllebarrierer 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
179 Implementering af rehabilitering på ældreområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
178 Kommunernes forskelligartede administration af vandafledningsbidrag 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
176 Udledning af spildevand fra virksomheder (affaldsbehandlingsanlæg) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
175 Flytning af kalve internt på bedriften skal betragtes som en bagatelagtig ændring 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
174 Faste og jævnlige brugerundersøgelser af de kommunale tilsyn 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
173 Byggesagsgebyrer skal afhænge af tidsforbrug 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
172 Tilpasning af sprog i indberetningsløsningen EASY mv. 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
168 Virksomhederne skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af arbejdsskadesagen eller statistikformål 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
167 Bedre begrundelser ved afgørelser om offentlige udbud 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
165 Forenkling af administrationen af EU's transportforordning 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
164 A1 og blåt sygesikringskort ved udstationering 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
163 Øget kommunal digitalisering - track and trace af alle virksomhedshenvendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
162 Ensartet myndighedsbehandling af brandgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
160 Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
159 Justering af koncernordningen ved skiftende projektansættelser 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
158 Dokumentationskrav ved offentlige udbud 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
157 IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
156 Revision af sanktioner for fejlbetjening af den digitale tachograf 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
155 Dokumentationsrapport på VIRK.dk 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
154 Skats hjemmeside - problem med sessioner der udløber 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
153 Fælles offentlig "Service Level Agreement" ift. de offentlige digitale løsningers oppetider 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
152 Brugertilfredshed/brugertestede digitale løsninger 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
150 Indberetning af fædreorlov på virk.dk 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
149 Forbedring af e-mailkommunikation med SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
148 Forbedring af telefonisk henvendelse til SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
147 Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
146 Taxi - elektronisk kørebog 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
145 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
144 Digitalisering af udbud fra offentlige myndigheder 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
143 Digitalisering (AMU og VEU) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
142 Lettere og mere fleksibel indbetaling af feriepenge til Feriekonto 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
141 Forenkling af indberetning om butikkers helligdagsåbent 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
140 IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
139 Tast-selv Service (enkeltbetalingsstøtte online) 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
138 Facilitering af community for brugerne 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
136 Pakkerejsedirektivet: Konkursbeskyttelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
130 Dansk forbudsbekendtgørelse mod fire navngivne ftalater 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
129 Følg eller forklar princip ifm. implementering af EU-regulering 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
128 Fortolkning af udbudsreglerne 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
126 Forenklet implementering af Seveso-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
125 Tilbagetrækning af vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdokumenterne for små ammoniakkøleanlæg 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
124 Danske nationale supplerende regler om bly 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
122 Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IE-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
121 VVM-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
118 Dansk berigelsespraksis 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
117 Regler for anvendelse af gødning 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
116 Biavl og afstandskrav 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
114 Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
113 Nationale standarder i byggeriet, eksempelvis betonelementer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
112 Fødevarekontaktmaterialer - overensstemmelseserklæringer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
111 Overimplementering af direktiv om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostik (IVD-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
110 Fødevarekontaktmaterialer - import af varer fra Hong Kong og Kina 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
107 Revisionspligt for mindre virksomheder 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
106 Brug af forskellige udbudsformer 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
104 Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
103 Mere enkle og fleksible EU-udbudsregler 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
102 Fortolkning af krydsoverensstemmelsesreglerne (KO) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
101 Salgspligt - fortolkning af servicedirektivets art. 20.2 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
97 Udvid grunddata med indkomst- / løndata 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
95 Udvidelse af grunddata med regnskabsoplysninger 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
94 Vandingstilladelser med udgangspunkt i 3 års gennemsnit 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
93 Harmonisering af definitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
92 Harmonisering af datadefinitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
90 Regler vedrørende grænsependlere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
89 Oplysninger i forbindelse med ophør af medarbejder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
88 Virksomhederne skal have lettere adgang til udenlandske ph.d.er uddannet i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
86 Lettere adgang til oplysninger for Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
85 Forenkling af skatteopgørelsen for udenlandske statsborgere - ligningsmæssige fradrag 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
84 Forenkling af reglerne omkring etablering af rensningsanlæg til husspildevand i landdistrikterne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
83 Lettere ordning for afregning af moms 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
82 Længerevarende støtteordning til naturpleje 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
81 Opholds- og arbejdstilladelse for tredjelandsborgere ved ophold i udlandet i mere end seks måneder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
80 Vurdering og sanering af punktafgifter 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
79 Søfolk i transit i Danmark - afmønstring fra skibe på reden 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
76 Søfolk i transit i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
73 Ændring af habitatregler 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
72 Én samlet registrering for flere bedrifter 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
70 Øget anvendelse af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
69 Orientering om ændrede skatte- og momsregler mv. 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
68 Personalisering og nyudvikling af Virk.dk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
64 Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
63 Bedre kontrol med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
61 Proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
60 Reglerne om registrering af animalske fødevarer på første modtagelager 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
59 Indberetning af færre oplysninger ved sygefravær 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
58 Antal timer dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
57 Skatteårsopgørelse for selskaber 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
56 Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
52 Adgang til miljødata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
51 Frigiv grunddata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
48 Rådgivning af udenlandske arbejdstagere i kommunerne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
47 ICS skal vejlede indehavere af green card 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
45 Bedre vejledning om skatteforhold i ICS centrene 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
42 Registreringsbevis til udenlandske arbejdstagere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
41 Ansøgning om CPR-nr. i International Citizen Service (ICS) for arbejdstagere bosat i alle landets kommuner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
40 Indhentning af tinglysningsoplysninger på borgerens vegne 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
39 Implementering af servicedirektivet i andre lande 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
38 Enklere kommunal byggesagsbehandling i forhold til midlertidige konstruktioner 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
37 Kommunal byggesagsbehandling - kontrol af gyldigheden af autorisation for installatører af gas-, vand- og afløbsarbejder 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
36 Efterfølgende godkendelse af byggeriet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
35 Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
34 En virksomhedsindgang for udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
32 Følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
29 Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
27 Forenkling af Industriens produktion og ordreindgang 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
26 SKAT's hjemmeside 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
25 Aflæggelse af årsrapport på engelsk 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
24 Ændring af beløbsgrænse for revisorerklæring ifm håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
23 Øget information på pesticidområdet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
22 Klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
18 Balanceregnskaber vedr. økologi i engros- og detailled 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
17 Forenkling af reglerne for anmeldelse af ejerskifte i henhold til fødevareloven 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
16 Evaluering af Næringsbasen - virker lovgivningen efter hensigten? 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
14 Kortere frist for indberetning fra kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
13 Effektive arbejdsgrupper mv. for dyrevelfærd 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
12 Forenklet procedure ved eksportejererklæringer 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
11 Revision af dyrkningsvejledningen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
8 Forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede projekter/programmer - social- og regionalfondsprogrammer 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
7 Tast selv og NemID 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
6 Afskaffelse af "opbevaringsreglen" ved opnåelse af statsstøtte: At finde en forenklet måde dels at håndtere statsstøttereglerne på og dels at dokumentere overholdelse af dem 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
5 Forenkling og reduktion af dokumentations- og kontrolbyrden ved opnåelse af strukturfondsstøtte 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
4 Digitalisering af anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob 04.10.2012 Gennemføres Implementeret