Spring navigation over
Indhold start

Genbrug af data

Datagenbrug på tværs af myndigheder betyder, at virksomhederne oplever, at de kun skal indberette data én gang, ét sted.

Når virksomhederne skal indberette oplysninger til myndighederne koster det tid og penge. Hvis virksomhederne skal indberette de samme oplysninger flere gange, bruges der unødvendige ressourcer i virksomhederne.


Virksomhedsforum ser et stort potentiale for, at et øget datagenbrug mellem myndigheder på en lang række områder, kan reducere virksomhedernes administrative omkostninger. Den digitale udvikling har betydet, at dette potentiale nu for alvor kan realiseres.

Virksomhedsforum anerkender samtidig, at alle gevinsterne ikke kan realiseres på én gang, men at der i de kommende år vil ske en løbende udvikling på området, hvor anvendelse af datagenbrug gradvist øges.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
97 Udvid grunddata med indkomst- / løndata 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
95 Udvidelse af grunddata med regnskabsoplysninger 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
93 Harmonisering af definitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
92 Harmonisering af datadefinitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
91 Harmonisering af CVR og SE numre 17.12.2012 Gennemføres delvist
89 Oplysninger i forbindelse med ophør af medarbejder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
86 Lettere adgang til oplysninger for Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
78 Forbud mod at indhente samme oplysninger flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
77 Forbud mod at hente grunddata flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
74 One flow indberetning til Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist
72 Én samlet registrering for flere bedrifter 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
71 En national myndighedsdatabase 17.12.2012 Gennemføres delvist
65 Beskæftigelseskravet dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres delvist
64 Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
59 Indberetning af færre oplysninger ved sygefravær 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
58 Antal timer dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
54 Afskaffelse af registreringspligt vedr. medicin til smågrise og unge kalve 17.12.2012 Gennemføres ikke
53 Afskaffelse af medicinlogbog 17.12.2012 Gennemføres ikke
51 Frigiv grunddata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret