Spring navigation over
Indhold start

Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register

Dato17.09.2015
Nummer475

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Blokvogne er påhængskøretøjer, der afviger fra normale mål med hensyn til akseltryk, størrelse m.v., som anvendes til transport af ekstra tungt, langt og/eller bredt gods (vindmøllevinger, naceller, maskiner, store entreprenør- eller landbrugsmaskiner o.lign.). Identifikationen af en blokvogn er en blokvognsnummerplade. Som de eneste nummerplader i Danmark er disse ikke omfattet af det elektroniske register i Centralregistret for Motorkøretøjer i SKAT. På trods af, at de har en blokvognsnummerplade er de således juridisk set at betragte som ikke-indregistrerede.

I langt de fleste EU-lande kan der kun gives tilladelse til overdimensionerede transporter på registrerede køretøjer. Altså kan der ikke gives til danske blokvogne, da de ikke er registreret.

At danske blokvogne overhovedet kører i andre EU-lande skyldes, at embedsværket i disse lande udviser tolerance, og igennem mange år har accepteret at danske myndigheder ikke har kunnet håndtere sagen. Hvis de andre lande administrerede efter reglerne ville danske blokvogne ikke kunne køre i størstedelen af EU.

Litauen er nu begyndt at administrere efter reglerne. Konkret har det medført, at en dansk transportvirksomhed er blevet afskåret fra at udføre transporter til Litauen. De lokale myndigheder afviser at behandle ansøgningerne, da de henviser til, at det dokument (Blokvognsattest), som udstedes i Danmark, kun giver ret til kørsel i Danmark. Den danske ambassade har været inddraget i sagen og har fået samme svar.

Selv om problematikken er aktualiseret i Litauen omfatter det potentielle problem hele EU.

En dansk virksomhed, der har en blokvogn, efter EU reglerne kan således kun benytte den til national transport – Alene fordi man i Danmark har valgt at bruge et dokument, som ikke har reference til EU standard. Virksomheder i resten af EU kan benytte tilsvarende materiel i hele EU, når de har dem registreret i disse lande.

Berørte virksomheder

Transportvirksomheder, vindmølleindustrien, byggeriet og landbruget.

Forslag

Blokvognsnummerplader lægges ind på linje med andre nummerplader i det elektroniske register.

Yderligere oplysninger

Emnet har tidligere været forelagt Virksomhedsforum som forslag nr. 145. Forslaget blev delvist imødekommet men blokvognsnummerpladerne blev ikke lagt ind i det elektroniske register. Der var ikke dengang internationale sager på området som den beskrevet ovenfor.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Det vurderes, at der skal ske ændringer i lovgivningen for at forslaget kan gennemføres. Skatteministeriet har sammen med Transport- og Bygningsministeriet udarbejdet forslag til en løsning hvor blokvogne registreres i køretøjsregistreret, får udskrevet en EU-registreringsattest og overgår til kørsel på gule nummerplader. Udkastet til løsningsforslag er blevet præsenteret for branchen. Eventuelle tilføjelser eller ændringer vil blive drøftet med branchen. Løsningsforslaget kræver en ændring i registreringsloven. Forslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2017.

Forslaget er implementeret i 2017.

Forslaget er blevet implementeret med ”Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love.”

Med lovændringen, som trådte i kraft den 1. januar 2017, kan blokvogne nu registreres i Køretøjsregisteret og få udskrevet en EU-registreringsattest i overensstemmelse med Rådets direktiv 99/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer. Med lovændringen er der givet mulighed for, at danske transportvirksomheder kan udføre særtransporter i hele EU.