Spring navigation over
Indhold start

Lettere administration af bødeforlæg fra politiets fotovogne

Dato17.09.2015
Nummer481

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Tidligere var lovgivningen indrettet således, at politiet skulle identificere føreren, når en bil var registreret til at køre for stærkt af politiets fotovogne. Hvis det konstateredes, at der var tale om en firmabil (personbil, lastbil eller bus) var ejeren (virksomheden) forpligtet til at oplyse politiet om førerens identitet. Det er ikke indtrykket, at dette har givet anledning til de store problemer, men på området for privatbiler medførte ordningen, at en stor del af bødeforlæggene måtte henlægges, da man ikke positivt kunne identificere bilens fører.

Loven er derfor nu ændret, så politiets fotovogne nu alene behøver at identificere bilens ejer via nummerpladen. Det betyder, at bilejeren – uanset om der er tale om en privat eller en virksomhed - nu er såkaldt betinget objektivt ansvarlig for den hastighedsoverskridelse, der er fotograferet. Ejeren får dermed bøden, og hvis ejeren ikke kan få bilens reelle fører til at erkende overtrædelsen, skal ejeren betale bøden. Det betyder store problemer for vognmænd, firmaer med bilflåder (fx biludlejere) og andre, hvis ansatte kører rundt i firmaets biler.

Nugældende praksis pålægger både ejeren og føreren en – i øvrigt meget besværlig – administrativ procedure, hvor føreren skal logge ind hos politiet og erkende sin skyld. Samtidig er materialet her kun på dansk. Det er naturligvis problematisk, hvis føreren fx kører i en udlejebil er fra udlandet, og hvis der er tale om korttidsleje af bilen – fx i forbindelse med en ferie i Danmark – er billejen for længst overstået og betalt på det tidspunkt, hvor bødeforlægget dumper ind ad døren hos udlejningsfirmaet.

Vognmænd – fx taxi-, bus- eller godsvognmænd får ligeledes problemer med chauffører, der evt. ikke længere er ansat i virksomheden eller på anden måde ikke vil erkende forholdet.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der er flådeejere, dvs. fx vognmænd, biludlejere, virksomheder med sælgerkorps, håndværkere i biler m.v.

Forslag

Når det via nummerpladen konstateres, at der er tale om en firmabil skal ejeren (virksomheden) have mulighed for og pligt til at oplyse politiet om førerens kontaktadresse, hvorefter politiet som hidtil foretager resten af proceduren. Denne model benyttes iflg. biludlejerne i Holland. Selve proceduren skal forenkles for alle.


Under alle omstændigheder og uanset gennemførelse af ovenstående forslag skal førerens mulighed for at erkende overtrædelsen være tilgængelig for udlændinge på deres sprog. I første omgang kunne muligheden dog gennemføres på engelsk, tysk og fransk.

Det vil gøre det muligt for udenlandske chauffører og vognmænd at få registreret deres overtrædelser rette sted.

Yderligere oplysninger

Reglerne er indført i en ændring af færdselsloven (Lbkg. Nr. 1386 af 11/12/2013) ved L nr. 372 af 14/04/2014 og administreres af politiet.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres ikke.

Se svaret her.