Spring navigation over
Indhold start

Ansøgning om social sikring - Udbetaling Danmark

Dato17.09.2015
Nummer482

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En virksomhed sender vikarer til Norge og Sverige inden for det lægefaglige område og skal derfor ansøge om social sikring. Det opleves som administrativt tungt, da der skal søges om social sikring for hver enkelt ordre – og ikke for hver enkelt person. Dvs. hvis en vikar fx arbejder i Sverige i en periode på en måned på tre forskellige arbejdspladser, så skal der ansøges tre gange om social sikring.

Forslag

Det gøres muligt at ansøge om social sikring én gang for en person, som arbejder på flere arbejdspladser i udlandet i en periode.

Forslaget gennemføres

Dansk praksis er allerede i overensstemmelse med forslaget.

Hvis vikarbureauet er arbejdsgiver for de pågældende vikarer, kan to scenarier være relevante:

Sundhedspersonale, som arbejder på freelancebasis, og som ikke har fast løbende lønnet ansættelse

For denne gruppe er det allerede nu muligt at ansøge om social sikring over én ansøgning, der sendes til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om personer, der til dagligt arbejder som vikar/freelance, og som tager et vikariat i udlandet fx en gang om måneden. Blandt betingelserne er, at personen forud for udsendelsen er omfattet af dansk social sikring, at arbejdet i udlandet ikke forventes at overstige 2 år, og at der ikke er mere end 2 måneders afbrud mellem arbejdsperioderne i udlandet. Det fremgår af artikel 12 i EF-forordning nr. 883/2004 samt dansk praksis. Se også https://www.borger.dk/Sider/International-social-sikring.aspx?NavigationTaxonomyId=dd6b1818-9cd8-421e-859d-94798dacfcc6

Sundhedspersonale, som har fast løbende lønnet ansættelse i Danmark og i friperioder tager vikariater i udlandet

Disse personer forbliver omfattet af bopælslandets lovgivning om social sikring, selv om de sideløbende har beskæftigelse i et andet EU-/EØS-land. Dermed skal der ikke ansøges om forbliven under bopælslandets lovgivning

Forslaget er implementeret i 2015

Dansk praksis har været i overensstemmelse med forslaget siden ikrafttrædelsen af forordning nr. 883/2004 om koordinering af social sikring den 1. maj 2010. Forslaget er derfor implementeret.