Spring navigation over
Indhold start

Offentlige myndigheder skal betale til tiden

Dato02.02.2015
Nummer458

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En af de største udfordringer for nystartede virksomheder er likviditet. Virksomheder oplever ofte, at offentlige kunder konsekvent betaler for sent. Der bruges mange timer på rykkerprocedurer og særaftaler, når offentlige kunder ikke formår at overholde det aftalte. EU’s direktiv om sene betalinger indeholder en harmonisering af offentlige myndigheders betalingsfrister hos virksomheder: Offentlige myndigheder skal betale for de varer og tjenesteydelser, de får leveret, inden 30 dage eller, i ganske særlige tilfælde, inden 60 dage. Virksomheder oplever dog ofte, at 30 dages fristen ikke overholdes samt at myndighederne ikke indbetaler evt. rykkergebyrer.

Forslag

Det fremgår af direktivet, at ”virksomheder har automatisk ret til at kræve morarenter og kan også få et fast minimumsbeløb på 40 euro til at dække omkostninger ved inddrivelse. De kan også kræve kompensation for alle yderligere rimelige omkostninger ved inddrivelse”. Offentlige myndigheder bør som minimum overholdes betalingsfristen på 30 dage. Hvis denne frist ikke overholdes betales morarenter eller et minimumsbeløb på 40 euro, som fastsat af EU’s direktiv om sene betalinger.

Yderligere

EU’s direktiv om sene betalinger.

Betalingsfristen på maksimalt 30 dage og pligt til at betale morarenter, kompensationsbeløb samt eventuelle inddrivelsesomkostninger blev implementeret i dansk ret ved en ændring af renteloven. Der gælder således allerede en pligt til at betale rettidigt og til efter opkrævning at betale de nævnte beløb i tilfælde af forsinket betaling.

Moderniseringsstyrelsens ”Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling” fra februar 2014 omhandler blandt andet sanktioner ved for sen betaling i forhold til den aftalte frist, som maksimalt må være 30 dage. Det er i vejledningen anført, at den offentlige myndighed er forpligtet til at betale beløbene, hvis leverandører opkræver dem med rette.

Forslaget er gennemført.

Forslaget er implementeret i 2015

Jf. det tidligere svar til Virksomhedsforum, er EU’s Late Payment Directive implementeret i renteloven. Betalingsfristen på maksimalt 30 dage, pligten til at betale morarenter, kompensationsbeløb samt eventuelle inddrivelsesomkostninger er derfor gældende dansk ret.

Moderniseringsstyrelsens ”Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling” fra august 2015 omhandler blandt andet sanktioner ved for sen betaling i forhold til den aftalte frist, som maksimalt må være 30 dage.

Det er i vejledningen anført, at den offentlige myndighed er forpligtet til at betale de omtalte sanktionsbeløb, hvis leverandøren opkræver dem med rette.