Spring navigation over
Indhold start

Ensretning af hastighedsgrænser i byerne

Dato02.02.2015
Nummer453

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Efter gældende færdselslov § 43, stk. 2, sidste pkt., må lastbiler – uanset konkrete fartgrænser – aldrig køre over 50 km/t i byområder (inden for bygrænsen).

Det betyder eksempelvis, at hvis den konkrete hastighedsgrænse er 70 km/t sinker lastbilerne – der kun må køre 50 km/t - trafikken til stor gene for produktivitet, trængsel, miljø og færdselssikkerhed. Generne stammer i høj grad fra, at køretøjer på samme infrastruktur kører med forskellig hastighed. Det skaber farlige situationer og frustrationer til skade for færdselssikkerheden og forsinker trafikken via øget trængsel, hvilket påvirker samfundsøkonomien negativt både i form af forsinkelser og via øget miljøbelastning fra de berørte køretøjer, der holder i kø. Reglen blev indført dengang lastbiler havde en markant længere bremselængde og mindre manøvredygtighed end den omgivende personbiltrafik. Den tekniske udvikling har siden betydet, at balancen ift. trafiksikkerhed, trængsel og produktivitet er skiftet således at reglen nu gør mere skade end gavn både på trafiksikkerheden og produktiviteten.

Berørte virksomheder

Godstransportvirksomheder er særligt berørt, men alle andre virksomheder og private, der er afhængige af et ubrudt flow i trafikken særligt på indfaldsveje og store byveje er påvirket.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår en ensretning af fartgrænserne, så trafikken flyder med samme hastighed til gavn for produktivitet, færdselssikkerhed og miljø.

Yderligere oplysninger

National ret. Færdselslovens § 43, stk. 2, sidste pkt.

Besvaret februar 2017.

Regeringen har med lov nr. 385 af 27. april 2016 om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber samt ophævelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område) gennemført den af Virksomhedsforum foreslåede lovændring, idet færdselslovens § 43, stk. 2, 3. pkt., med virkning fra den 1. juli 2016 er ophævet. Lastbiler og tunge vogntog er herefter ikke underlagt en køretøjsbestemt hastighedsgrænse i tættere bebygget område og kan følge en eventuelt højere lokal hastighedsgrænse.

Forslaget er implementeret i 2017.

Færdselskontoret skal henvise til besvarelsen af besvarelsen fra februar 2017. Her angives, at regeringen med lov nr. 385 af 27. april 2016 om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber samt ophævelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område) har gennemført den af Virksomhedsforum foreslåede lovændring, idet færdselslovens § 43, stk. 2, 3. pkt., med virkning fra den 1. juli 2016 er ophævet. Lastbiler og tunge vogntog er herefter ikke underlagt en køretøjsbestemt hastighedsgrænse i tættere bebygget område og kan følge en eventuelt højere lokal hastighedsgrænse.

Vejdirektoratet oplyser, at de vurderer, at det er sandsynligt, at tiltaget medfører bedre fremkommelighed og reduceret miljøpåvirkning fra trafikken. Det er dog ikke tidligere evalueret i den konkrete sammenhæng. Lastbilerne får under alle omstændigheder en direkte tidsgevinst pga. tiltaget. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere tiltagets effekt på det trafiksikkerhedsmæssige område.