Spring navigation over
Indhold start

Virksomhedshenvendelser vedrørende de minimis støtte

Dato02.02.2015
Nummer450

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når danske virksomheder deltager i kollektive erhvervsfremstød skal de oplyse summen af de offentlige tilskud som virksomheden har modtaget inden for de sidste tre regnskabsår. Problemet består i, at mange virksomheder har svært ved at holde styr på, hvor meget støtte de har modtaget da støtten ofte modtages af mange forskellige afdelinger.

Virksomhederne har ikke på nuværende tidspunkt et centralt sted hvor de kan henvende sig for at få oplyst, hvor meget støtte de har modtaget. Udenrigsministeriet henviser spørgsmål fra virksomhederne vedrørende de minimis til Erhvervsstyrelsen som er ansvarlig myndighed, men hos Erhvervsstyrelsen kan virksomhederne ikke få oplyst, hvor meget tilskud de har modtaget. Dette opleves ineffektivt og frustrerende af de deltagende virksomheder.

Berørte virksomheder

Alle typer af virksomheder som modtager offentlig støtte, herunder for eksempel støtte til R&D, eksportfremme med videre.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslås et online login på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor virksomhederne med CVR nummer og NemID kan logge ind og selv finde oplysninger om hvor meget støtte de har modtaget.

Yderligere

De minimis reglerne har baggrund i EU’s statsstøtteregler.

Forslaget gennemføres ikke.

De minimis støtte gives til virksomheder på baggrund af konkret ansøgning. Ansøgning sker til myndigheder på tværs af den offentlige sektor. Det er i dag virksomhedernes egen pligt at holde øje med hvor meget de minimis-støtte de modtager, ligesom det er myndighedens ansvar at oplyse til virksomheden, at de tildeler de minimis støtte. Der er to grunde til forslaget ikke kan imødekommes:

1. Decentraliseret uddeling: Da uddelingen af støttemidlerne er decentraliseret på tværs af offentlige myndigheder, er der ikke noget samlet overblik over hvilke myndigheder, der tildeler hvilke virksomheder støtte endsige hvilket beløb. Etablering og drift af et centralt register vil påføre en central myndighed betydelige administrative og økonomiske byrder, fordi registeret dagligt skal opdateres.

2. Beløbsgrænsen følger ikke CVR-numre: Loftet for den de minimis-støtte, som en enkelt virksomhed kan modtage, er – med visse begrænsninger i forordningen – på 200.000 euro inden for en periode på tre regnskabsår. En ”enkelt virksomhed” kan imidlertid ikke nødvendigvis matches til ét CVR-nummer, idet en gruppe af ”tilknyttede virksomheder” betragtes som en enkelt virksomhed i forbindelse med anvendelsen af de minimis-reglen (jf. Kommissionens de minimis-forordning 1407/2013, preambel (4) og art. 2, stk. 2). Et typisk eksempel på en tilknyttet virksomhed er et helejet datterselskab. Det vil sige, at det kræver viden om virksomhedernes indbyrdes sammenhæng for at vurdere hvor meget en virksomhed som helhed har modtaget. Det er derfor ikke muligt for de offentlige myndigheder at overtage denne pligt fra virksomhederne.