Spring navigation over
Indhold start

Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides

Dato02.02.2015
Nummer448

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problemSom led i virksomhedens langsigtede arbejdsmiljøplanlægning kan virksomheden, i forbindelse med en påtænkt investering, anmode Arbejdstilsynet om en bindende forhåndsgodkendelse, f.eks. om en påtænkt disposition vil opfylde arbejdsmiljøloven.

Der findes en ordning om forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet, men den er ikke attraktiv, som den er skruet sammen pt.

For det første er godkendelsen baseret på et for usikkert grundlag, da der gælder en ”alt andet lige”-betragtning, dvs. der må ikke ændres noget i de forudsætninger, der har været til stede, da godkendelsen blev givet.

For det andet, er det alt for omkostningskrævende - såvel i tid som penge, at forsøge at få en forhåndsgodkendelse, og det er svært for virksomheden at gennemskue, hvad der reelt skal til af oplysninger og tests for at kunne vurdere, om det er værd at give sig i kast med.

For det tredje er kravene for høje til de løsninger, der kan søges om.

For det fjerde er spørgsmålet, hvad forhåndsgodkendelsen er værd for virksomheden set i forhold til den tid, man skal bruge på at indhente oplysninger, svare på tilsynets behov for supplerende oplysninger mv.

Hertil kommer, at der er utryghed med hensyn til "varigheden af forhåndsgodkendelse". Kan man efter at have brugt en masse penge på at få en forhåndsgodkendelse -efter en kortere tid blive mødt med nye krav - uanset at man har en forhåndsgodkendelse, fordi "den tekniske udvikling" fx jf. arbejdsmiljølovens § 1 har ændret sig?

Dansk Erhverv har bl.a. haft en sag, hvor en detailhandelskæde har forsøgt at få forhåndsgodkendt deres kasseterminaler i forhold til ikke at blive mødt med et påbud om, at ergonomien ved de nye kasseterminaler ikke var god nok ved et efterfølgende tilsyn. I sagen blev der stillet krav til, at kassen skulle være "hæve-sænkbar" - hvilket er et "nyt" krav. Det ville skabe "alvorlige" konsekvenser for branchen, hvis det blev en standard, hvorfor virksomheden valgte ikke at gå videre med sagen på den baggrund. En forhåndsgodkendelse kan altså skabe en meget uheldig "standard" med alvorlige konsekvenser til følge.

En anden detailhandelskæde har også forsøgt at få forhåndsgodkendt deres udgangskasser, for at de ikke senere skulle blive mødt med påbud på ergonomi-området, hvilket kunne koste kæden dyrt i ændringer osv. Virksomheden endte med at opgive at få en reel forhåndsgodkendelse, men havde indtil da brugt en del ressourcer på arbejdsmiljørådgivning og på at indhente dokumentationer for det ergonomisk forsvarlige.

En forhåndsgodkendelse vil også være relevant for bagerforretningen, som påtænker at installere udsugning grundet generende melstøv og en stor mængde aerosoler fra sprays. Her er det vigtigt at få afklaret, om den pågældende investering/løsning er den rigtige.

Men det kan også være at få anderkendt at det ikke nødvendigvis er en teknisk løsning, der kan løse et arbejdsmiljøproblem, men fx en ændret arbejdsgang. I ovennævnte eksempel kan det fx være, at bageren bruger oliesprayen på en måde, som begrænser mængden af aerosoler og at melstøv kan begrænses yderligere ved nye arbejdsmetoder.

Et andet eksempel kan være installation af ventilator for at forbedre luftkvaliteten i et hvilket som helst lokale – det kan være hos en mindre eller en større virksomhed. En sådan ventilator kan afstedkomme ”generende støj” – og denne kategori – generende støj er elastik i metermål, sådan at forstå, at det ikke står klar i lov og bekendtgørelse, hvad der er gererende. Det kan derfor være relevant at kunne få en forhåndsgodkendelse for, at det tiltag, der løser en udfordring ikke i AT’s optik skaber et nyt.

Berørte virksomhederAlle virksomheder i Danmark

Forslag til løsningMuligheden for forhåndsgodkendelse skal forenkles bl.a. ift.:

Processen for en godkendelse

Defineret varighed af forhåndsgodkendelsen bl.a. ift. ”alt andet lige” betragtningen

Muligheden for forhåndsgodkendelsen skal udvides bl.a.:

Ved udførelse af konkrete arbejdsopgaver fx ved løft af særlige varer

Ved godkendelse af det generelle sikkerhedsniveau for en butik med henblik på, at undgå efterfølgende påbud.

Hvis muligheden for brug af forhåndsgodkendelse udvides, vil det også kunne skabe større klarhed om, hvad der er gældende praksis, og hvad Arbejdstilsynet ligger vægt på.

Yderligere oplysningerRelevant myndighed Beskæftigelsesministeriet