Spring navigation over
Indhold start

Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere

Dato02.02.2015
Nummer447

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Nogle iværksættere har svært ved at danne sig et billede af hvor meget det koster at have ansat en medarbejder og hvilke administrative krav der følger med. Her skal man indregne andre udgifter en løn, fx. feriepenge, indbetaling til barselsfond, sygedagpenge og andre udgifter der følger med.

Virk startvækst er der flere typer budgetter. Der er dog ikke nogen bud på hvor meget man bør afsætte til de enkelte poster. De giver derfor ikke et samlet realistisk overblik over udgifterne.

Forslag

Virksomhedsforum forslår, at der udarbejdes nogle eksempler på realistiske udgifter i forhold til at ansætte medarbejdere. Her bør inddrages udgifter til fx arbejdstøj, feriepenge, pension, sygedagpenge, barsel, forsikring mv.

Forslaget gennemføres. På Virk Startvækst findes et område, der hedder ’Ansæt selv’ og om som målretter sig mod virksomheder, som står overfor at skulle ansætte sin første medarbejder.

Disse sider vil blive udvidet med nogle eksempler og en overskuelig skabelon, som virksomhederne kan bruge, når de skal ansætte en medarbejder. Skabelonen vil bl.a. illustrere hvilke udgiftsposter, virksomheden skal være opmærksom på.

Forslaget forventes gennemført ultimo juni 2015.

Status juli 2018.

HYR-budgettet udvikles i samarbejde med repræsentanter fra målgruppen. Primo 2018 udbydes en konkurrence på www.challenge.dk, hvor der crowdsources for gode ideer til indhold og funktionalitet i værktøjet.

Når challengen er afsluttet, vælges en leverandør til at udvikle et it-værktøj, som implementeres på et relanceret Virk Startvækst. Forventet implementering: medio 2018.

HYR-budgettet hjælper iværksættere med få et overblik over, hvad det koster at have ansatte udover løn. Budgettet giver også små virksomheder et overblik over de administrative pligter fra myndigheder, der følger med, fx feriepenge, affaldsgebyrer, barselsfond og sygedagpenge.

Budgetværktøjet bygges i en let og overskuelig brugergrænseflade, hvor brugerrejsen er defineret på forhånd – en bestemt rute - med enkle ja/nej spørgsmål og felter til indtastning af forventede udgifter, fx til arbejdsuniform. Rejsen slutter med, at brugeren kan printe et overskueligt budget og guide.