Spring navigation over
Indhold start

Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere

Dato02.02.2015
Nummer447

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Nogle iværksættere har svært ved at danne sig et billede af hvor meget det koster at have ansat en medarbejder og hvilke administrative krav der følger med. Her skal man indregne andre udgifter en løn, fx. feriepenge, indbetaling til barselsfond, sygedagpenge og andre udgifter der følger med.

Virk startvækst er der flere typer budgetter. Der er dog ikke nogen bud på hvor meget man bør afsætte til de enkelte poster. De giver derfor ikke et samlet realistisk overblik over udgifterne.

Forslag

Virksomhedsforum forslår, at der udarbejdes nogle eksempler på realistiske udgifter i forhold til at ansætte medarbejdere. Her bør inddrages udgifter til fx arbejdstøj, feriepenge, pension, sygedagpenge, barsel, forsikring mv.

Forslaget gennemføres. På Virk Startvækst findes et område, der hedder ’Ansæt selv’ og om som målretter sig mod virksomheder, som står overfor at skulle ansætte sin første medarbejder.

Disse sider vil blive udvidet med nogle eksempler og en overskuelig skabelon, som virksomhederne kan bruge, når de skal ansætte en medarbejder. Skabelonen vil bl.a. illustrere hvilke udgiftsposter, virksomheden skal være opmærksom på.

Forslaget forventes gennemført ultimo juni 2015.

Forslaget er ikke implementeret

Det er blevet besluttet at gennemføre en challenge/idekonkurrence for at indhente forslag til løsninger på opgaven. Challengen er gennemført, og der er indkommet 19 forslag. Vinderen/vinderne udvælges af en jury med direktøren for SMV-Danmark som formand. Udvælgelsen finder sted den 13.12.2018, hvorefter der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes videre med ideen/ideerne.